Kortsigtede løsninger rammer patienterne

600 stillinger vil blive ramt af Region Sjællands massive besparelser enten i form af opsigelser, omplaceringer - eller fordi stillinger nedlægges. "Helt uholdbart," udtaler kredsformand Helle Dirksen, "og det vil uundgåeligt komme til at gå ud over både patienterne og medarbejdernes arbejdsmiljø."

Oprettet: 23.10.2018

Region Sjællands sygehuse skal samlet set spare 184 millioner. Besparelserne vil komme til at berøre op imod 600 stillinger i form af opsigelser, omplaceringer og nedlæggelse af stillinger.  Budgetunderskuddet er opstået, fordi regionens sygehuse har haft flere patienter, end der var budgetteret med. Det er imidlertid regionen selv, der har besluttet at hjemtage flere højspecialiserede behandlinger fra Hovedstaden og har valgt, at flere patienter skal behandles på offentlige sygehus frem for private. Det øgede antal patienter betyder flere udgifter. Så nu skal der spares!

En uholdbar løsning

En stor andel af de medarbejdere, der vil blive opsagt er sygeplejersker. ”Paradoksalt, ” udtaler kredsformand Helle Dirksen og fortsætter: ”Det er helt ubegribeligt, at regionen vælger en så kortsigtet løsning. Det vil jo betyde, at flere patienter skal behandles af færre medarbejdere. I forvejen er medarbejderne mange steder så pressede, at de hver dag må prioritere benhårdt for at sikre en fagligt forsvarlig pleje og behandling.” Regionsrådsformand Heino Knudsen har til Avisen.dk udtalt, at det er en trist og hård tid, og at besparelserne vil kunne gå ud over den service, patienterne oplever. ”Men det ikke kun en forringet service, der er tale om. Færre sygeplejersker vil betyde færre til at varetage den livsnødvendige pleje og behandling af patienterne,” siger Helle Dirksen og tilføjer: ”Jeg havde håbet, at vores regionsrådspolitikere var modige nok til at sige stop i stedet for at sende regningen videre til patienter og medarbejdere. For det her er da fuldstændig ubegribeligt og helt uholdbart.”

De faglige organisationer har i dag holdt møde med regionen i Regionshuset i Sorø om de forestående masseafskedigelser, hvor der arbejdes på højtryk for at skabe de bedst mulige rammer for de medarbejdere, der vil blive opsagt eller omplaceret.