Kreds Sjælland på kongres 2018

Den sjællandske delegation forbereder sig til kongressen, hvor blandt andet forslag vedrørende arbejdsmiljø, omsorgens betydning, forskning, ligestilling, valgperioder for politikere og tillidsvalgte, visioner og værdigrundlag er på dagsordenen.

Oprettet: 15.05.2018

Kongres 2018 afholdes den 14.-17. maj på Hotel Nyborg Strand. På kongressen sætter vi fokus på sygeplejerskers arbejde og fag under overskriften ”Sammen kan vi forandre”.

På kongressens første dag den 14. maj var der officiel velkomst og kongresåbning, hvor DSR’s formand Grete Christensen holdt tale. DSR havde endvidere inviteret ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at holde tale.

Læs Grete Christensens åbningstale her.

Hands up
Hands up

På kongressens første dag behandlede kongressen også forhandlingsresultaterne fra OK18, og en enig kongres godkendte forslaget. Læs mere her.

I den kommende tid bliver forslaget sendt til urafstemning hos DSRs medlemmer. 

Stolt. Stærk. Sammen - sygeplejerske

Varme og glæde
Varme og glæde
Kongressens slogan er: Sygeplejersker er stolte – stolte af vores fag og vores faglighed. Sygeplejersker er stærke – vi holder ud, holder i hånden og har mod og vilje til at tage fat, når det gælder. Vi er stærke individer hver især, men bevidste om, at sammen er vi stærkest. Sidst, men ikke mindst, er vi sygeplejersker – sygeplejersker af hjertet.

Tirsdag, onsdag og torsdag skal kongressen behandle de i alt 35 kongresforslag, der er opdelt i tre runder og indledes af temadrøftelser med overskrifterne: 

  • Samme værdier - Nye roller 
  • Fra holdning til handling – et sikkert og sundt arbejdsmiljø
  • Handlekraftige fællesskaber.