Kreds Sjælland sætter pris på ytringsfriheden

I DSR Kreds Sjælland vil vi sætte fokus på den ret, som offentligt ansatte sygeplejersker har til at påtale kritisable forhold i sundhedsvæsenet. Vi vil derfor i forbindelse med efterårets symposium i Korsør på Musholm den 24. oktober uddele en ytringsfrihedspris på 5.000 kr.

Oprettet: 17.07.2019

Som sygeplejerske kan du i dit arbejde opleve situationer, hvor det er vigtigt, at du med din faglige indsigt rejser en sag offentligt og dermed gør brug af din ytringsfrihed. Sygeplejersker har en stærk position i sundhedsvæsenet, og som offentligt ansat har du ovenikøbet en vidtgående ret til at ytre dig om forholdene på din arbejdsplads og om de erfaringer, du har med sundhedsvæsenet. Det kan have stor betydning for både dig og dine kolleger og ikke mindst patienter og borgere, at du gør brug af din ret til at ytre dig.

Der er brug for anerkendelse til dem, der tør tage bladet fra munden. I DSR Kreds Sjælland vil vi sætte fokus på den ret, som offentligt ansatte sygeplejersker har til at påtale kritisable forhold i sundhedsvæsenet. Vi vil derfor i forbindelse med efterårets symposium i Korsør på Musholm den 24. oktober uddele en ytringsfrihedspris på 5.000 kr.

Hvem skal have årets Ytringsfrihedspris i Kreds Sjælland?

Kreds Sjællands Ytringsfrihedspris kan gå til en enkelt sygeplejerske eller til en gruppe af sygeplejersker, der har markeret sig i debatten om sygeplejefaglige, organisatoriske, etiske eller sundhedspolitiske problemstillinger med det formål af forbedre sygeplejerskers arbejdsvilkår eller vilkårene for patienter eller borgere.

Ytringsfrihedsprisen kan gives til:

  • En sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, som bruger sin/deres ytringsfrihed og derigennem forsøger at bidrage til forbedringer på arbejdspladsen eller i sundhedsvæsnet.
  • En leder, som anerkender og støtter ansatte sygeplejersker i at bruge deres ytringsfrihed og dermed bidrager til at nedbryde tavshedskulturen i sundhedsvæsnet.

Både den, der indstiller til prisen og den/de indstillede skal være medlem af DSR, og arbejdsstedet skal være beliggende i Kreds Sjælland.

Formålet med Ytringsfrihedsprisen

  • At anerkende det mod, der skal til for at stille sig forrest (som gruppe eller enkeltperson) og pege på de steder, hvor sundhedsvæsnet kan forbedre sig.
  • At anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at sætte fokus på faget og problemstillinger i sundhedsvæsnet til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger og studerende.

Sådan indstiller du en kollega til Ytringsfrihedsprisen

  • Accept fra den indstillede, herunder at indstillingen offentliggøres.
  • Accept fra den indstillede om at møde op til symposiet den 24. oktober.
  • Indstillingen skal indeholde den/de indstilledes navn, adresse, medlemsnummer, arbejdssted og mailadresse.
  • En kort beskrivelse af indsatsen, der kan begrunde en pristildeling i relation til formålet med prisen.
  • En angivelse af, på hvilken måde ytringerne har gjort en forskel for fag, arbejdsplads eller sundhedsvæsnet.

Indstillingen til Ytringsfrihedsprisen må max. være på 1 A4-side og mailes til kredskontoret senest 18. september 2019sjaelland@dsr.dk