Kredsbestyrelsen er sammen hver for sig

I denne uge var der kredsbestyrelsesmøde, og det kom i høj grad til at stå i coronaens tegn

Oprettet: 24.04.2020

Kredsbestyrelsen mødtes virtuelt, og der var god diskussionslyst blandt de mange deltagende. Muligheden for at Kredsbestyrelsen januar 2020afholde møderne virtuelt er rigtig god, når nu vi skal være sammen hver for sig.

 

Aflyste medlemsarrangementer

Corona-krisen har indvirkning på utrolig mange dele af vores liv – også på, hvordan vi mødes. Desværre har vi endnu ikke fundet på et godt alternativ til vores medlemsarrangementer, og det er derfor besluttet, at alle medlemsarrangementer til og med august aflyses. Vi har et særligt ansvar, når så mange mennesker, der arbejder med særligt sårbare borgere og patienter mødes, og vi ser os derfor nødsaget til at aflyse. Vi skal passe på hinanden, vores borgere og patienter.

 

Frustrationer over den uhensigtsmæssige håndtering af corona-krisen

Kredsbestyrelsen er meget imponeret over den enormt store omstillingsparathed og fleksibilitet, som sygeplejersker i alle dele af vores sundhedsvæsen har udvist i de seneste måneder. Vi ved, at det har medført et stort pres på mange af sygeplejersker – både i forhold til privatlivet og arbejdet.

Derfor er frustrationen over den måde, flere sygeplejersker bliver behandlet på også stor. Der er desværre fortsat eksempler på sygeplejersker, der ikke kender deres arbejdsplan i den næste uge og får den tilsendt i sidste øjeblik over f.eks. SMS. Dette til trods for, at der er enighed om, at overenskomster og aftaler stadig er gældende, hvilket blandt andet betyder, at man skal kende sin arbejdsplan for de næste 4 uger.

Flere fortæller om arbejdsgivere, der strækker Fælleserklæringerne til det yderste.
(Fælles)tillidsrepræsentanter og kredsen har både hver for sig og sammen rejst de problemstillinger, vi er blevet bekendt med overfor de lokale arbejdsgivere og det vil vi blive ved med. Den indsats fortsætter vi med indtil vilkårene for sygeplejerskerne lever op til de overenskomster og aftaler, som vi har indgået med arbejdsgiverne og som forpligter begge parter.