Kredsbestyrelsen følger udviklingen i regionens vikarkorps

På det seneste kredsbestyrelsesmøde gav regionens interne vikarkorps anledning til en længere drøftelse; der har nemlig været en række udfordringer med at få det løbet godt i gang.

Oprettet: 21.11.2019

På kredsbestyrelsesmødet den 12. november var blandt andet regionens interne vikarkorps på dagsordenen, og det blev drøftet meget indgående. Region Sjælland satte det nye interne vikarkorps i søen den 1. oktober, og tilbage i oktober manglede man – ifølge Region Sjælland selv – fortsat at besætte 250 vikarstillinger ud af de i alt 500 stillinger, der var målet. På kredsbestyrelsesmødet blev det bemærket, at der er stor forskel på, hvilken vikardækning de enkelte specialer og de enkelte sygehuse kan få via vikarkorpset, da den enkelte vikar - selvfølgelig – selv kan sige, hvor han/hun ønsker at tage vagter. Derfor er der især på de afdelinger, hvor det kniber med at få besat vagterne, et stort og urimeligt arbejdspres for de fastansatte sygeplejersker, hvor der bliver trukket store – alt for store – veksler på sygeplejerskerne, som må tage ekstra vagter for at hjælpe deres kolleger. Det er en helt igennem uholdbar situation. Vi er da også løbende i dialog med Region Sjælland om situationen og har blandt andet sendt en række spørgsmål til regionen, som vi afventer svar på. Vi følger således situationen tæt.

På mødet blev de varslede besparelser på 70 millioner kroner på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus også diskuteret. Kredsbestyrelsen finder det stærkt bekymrende, at der igen påtænkes besparelser på regionens sygehuse. Det stemmer meget dårligt overens med regionens lovede indsats for at fastholde og rekruttere sygeplejersker til den af Danmarks regioner, hvor der mangler allerflest sygeplejersker. 

 

Hvis du brænder for sygeplejen og vil ud over rampen med dit budskab …

… så meld dig til meningsdanneruddannelsen!

Kredsbestyrelsen har besluttet, at vi opretter en meningsdanneruddannelse igen i 2020. Det er en uddannelse for dig, der gerne vil være med til at sætte sygeplejen, sygeplejerskernes vilkår og patienters og borgeres velfærd på dagsordenen. På uddannelsen vil du blive klædt på til at navigere i det politiske landskab, du vil få undervisning i, hvordan man skruer et læserbrev sammen, så det slår igennem i avisen, og du lærer, hvordan du kan bruge de sociale medier til at sprede dit budskab. En af de meningsdannere, kredsen uddannede i foråret 2019, har sagt om uddannelsen: ”Jeg har fået konkrete værktøjer, som jeg helt sikkert vil bruge i mit arbejde.”  Og vi kan se, at flere af meningsdannerne fra forårets hold allerede flere gange har haft den spidse pen – og har brugt uddannelsen som ballast ved møder og drøftelser på arbejdspladsen.

Lyder det som noget for dig? Så læs meget mere om uddannelsen og om, hvordan du søger om en plads her.