Løn og frihed når det er jul og nytår

Vil du vide mere om reglerne for dagene omkring jul og nytår? Så læs mere her.

Oprettet: 07.12.2017

Når der forekommer en søgnehelligdag (det vil sige en helligdag, der ikke falder på en søndag), skal antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden/ normperioden nedskrives med 7,4 timer for fuldtidsansatte. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse.

Juleaftensdag 24. december 2017

Da juleaftensdag i år falder på en søndag, nedskrives normtiden ikke, og der betales løn som på en almindelig søndag mellem kl. 0-24.

Juledag den 25. december 2017 og nytårsdag den 1. januar 2018

Begge disse dage falder på mandage og er derfor søgnehelligdage. Det betyder, at normtimeregnskabet nedskrives svarende til din ansættelsesbrøk. 

Anden juledag 26. december 2017

Anden juledag falder på en tirsdag og er en søgnehelligdag. Normtimeregnskabet skal derfor nedskrives svarende til ansættelsesbrøken.

Nytårsaftensdag den 31. december 2017

Da nytårsaftensdag i år falder på en søndag, nedskrives normtiden ikke, og der betales løn som på en almindelig søndag mellem kl. 0-24. 

 

Er du i tvivl?

Læs mere om helligdage og særlige fridage indenfor:

Hvis du ikke er kommunalt eller regionalt ansat, eller hvis du er ansat med særlige arbejdstidsvilkår, kan der være andre regler, der gælder.
Spørg din tillidsrepræsentant hvis du er i tvivl. Du er også velkommen til at kontakte din kreds.