Løntillæg til sygeplejersker på akutafdelinger og medicinske sengeafsnit

Region Sjælland afsatte i december 15 millioner til fastholdelse af blandt andet sygeplejersker på akutafdelinger, børneakutmodtagelser og en række medicinske sengeafsnit på de somatiske sygehuse. De kan derfor nu se frem til et fast, årligt tillæg fra januar i år.

Oprettet: 14.01.2022

I forbindelse med forhandlingerne den 17. december 2021 om Regeringens Vinterpakke havde Region Sjælland afsat en lokal pulje på i alt 30 millioner kr. til fastholdelse af plejepersonale på medicinske sengeafsnit og akutafdelinger. 15 millioner af denne pulje blev forhandlet og fordelt den 17. december. Forhandlingerne om de øvrige 15 millioner er nu også blevet afsluttet og er udmøntet som faste tillæg til en lang række sygeplejersker.

Forhandling om 15 millioner til fastholdelse og rekruttering
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland havde som oplæg til forhandlingen om de 15 millioner foreslået en anciennitets-lønmodel, hvor erfaring fra de pågældende afdelinger ville blive honoreret.
Kredsformand Anne Marie Holst Sommer udtaler: ”Vi ser det som en stor værdi for de pågældende afdelinger at kunne fastholde de erfarne sygeplejersker ved at honorere for deres store erfaring. Det ville gavne både patienter, personale og studerende at sikre tilstrækkeligt mange erfarne sygeplejersker på disse hårdt pressede afdelinger. Det ønskede Region Sjælland desværre ikke at indgå aftale om.”

Aftale indgået om fast tillæg til sygeplejersker på akutafdelinger, børneakutmodtagelser og en række medicinske sengeafsnit
Ved forhandlingen den 7. januar 2022 blev der indgået en aftale, som betyder, at en lang række sygeplejersker på regionens sygehuse vil få et fast, årligt, pensionsgivende tillæg på 8.000 kr., så længe de er ansat på de afdelinger, som aftalen omfatter. Begrundelsen for ydelsen af funktionstillægget er at styrke rekruttering og fastholdelse, og at opgaverne på medicinske sengeafsnit og i akutafdelingerne bliver stadig mere komplekse og krævende for plejegruppen.

Konkret vil tillægget blive givet til sygeplejersker, som er ansat i et af de afgrænsede medicinske områder jf. de lokale aftaler, hvor der ydes et tillæg jf. overenskomstens § 6, stk. 4. Det vil sige:

• Sygeplejersker, som er ansat ved fælles akut modtagelser/akutmodtagelser/akutafdelinger (tidligere skadestuer) i somatikken og hvor der ydes et tillæg jf. overenskomstens § 6, stk. 4.

• Sygeplejersker, som er ansat i børne-akutmodtagelser er ligeledes omfattet af denne regionale aftale.

Du kan se den indgåede aftale her: Regionalt tillæg pr. 1. januar 2022 til sygeplejersker på medicinske afd. og ...

Anne Marie Holst Sommer

Kredsformand Anne Marie Holst Sommer udtaler:
”Selv om vi havde set frem til en anden model og et højere tillæg, så er jeg trods alt tilfreds med, at regionen har afsat lokale midler ud over regeringens vinterpakke. Det vidner om, at de mange tiltag fra kredsen som fx de mange strejkeaktiviteter, demonstrationen foran Regionshuset i november, brevet fra fællestillidsrepræsentanterne til Regionsrådet og det vedholdende politiske pres fra kredsen i enhver relevant situation har gjort indtryk på regionen. Samtidig er jeg så glad og stolt over, at mange sygeplejersker selv har talt deres og sygeplejens sag over for deres lokale ledelser og i læserbreve mv. Det er så godt gået og viser med al tydelighed, at det nytter at stå sammen.”

Læs mere om Vinterpakken
Du kan læse mere om forhandlingen den 17. december vedrørende Vinterpakken og se de indgåede aftaler her: Aftale om midlerne fra vinterpakken er faldet på plads | Kreds Sjælland, DSR