Midlertidig FEA-aftale i Regionen: Fra 1. oktober til 31.december bliver alle FEA vagter udbudt på sats A – og yderligere gives der et tillæg på 125kr pr. time efter 37 normtimer.

Kreds Sjælland og Regionen har flere gange i august og september mødtes for at forhandle om en forbedring af FEA-aftalen. D. 4. oktober lykkedes det at indgå en aftale for det samlede plejepersonale, hvor DSR og FOA sad sammen om bordet. Aftalen gælder fra d. 1. oktober til og med den 31. december 2022.  

Oprettet: 05.10.2022

Kreds Sjælland og Regionen har forhandlet to gange om en forbedret, varig FEA-aftale. Der er nu landet en midlertidig aftale fra 1. oktober til 31. december i forhold til de 15 millioner, som Regionsrådet afsatte til mer-aktivitet. Regionen ønskede at honorere alle faggrupper med et tillæg på 200 kr. pr. time til fuldtidsansatte, og tillægget kunne først opnås, når man ramte 37 timer. Dette anså DSR som en forringelse af tidligere aftaler om ekstra tillæg til mer-aktivitet som fx i vinterpakken.

Ved den seneste forhandling d. 4. oktober valgte DSR og FOA at forhandle sammen for plejepersonalet og at stille krav om samme forbedringer for begge faggrupper. Organisationerne var enige om, at der skulle opnås en forbedring af det aftaleudkast, som Regionen kom med.

Regionen fastholdt, at den forbedrede honorering kun skulle gælde for arbejde ud over 37 timer ugentligt og kun omhandlede FEA-vagter og ikke overarbejde. Dette ville betyde, at deltidsansatte først ville få det forbedrede FEA-tillæg, når deres aktuelle ugenorm oversteg 37 timer.

Efter en længere forhandling blev parterne enige om, at sats B blev pauseret fra d.1. oktober til og med d. 31. december 2022. Det betyder, at der gives sats A til alle +125 kr. pr. time til fuldtidsansatte i perioden. Deltidsansatte opnår dog først den forbedrede honorering for timer, der ydes ud over de 37 timer ugentligt.

Dette er en aftale, der kommer rigtig mange sygeplejersker til gode, og samlet set sikrer den flere lønkroner til flere sygeplejersker end det aftaleudkast, som Regionen lagde ud med.

Forhandling om FEAKredsforkvinde Anne Marie Holst Sommer udtaler:

” Vi har fået landet en rigtig god aftale, som kommer mange flere sygeplejersker til gode. Det er stort, at der året ud, nu kun er én sats, nemlig sats A. Og derudover et tillæg efter 37 timer. Det skal være dyrt at købe vores fritid. Vi er meget bedre stillet med denne aftale end vi ville være med det aftaleudkast, som Regionen lagde ud med.” 

FOA og DSR er enige om, at det gav rigtig god mening at forhandle sammen over for Regionen. Begge organisationer havde fremsat krav om både højere tillæg pr. time og ens tillæg til fuldtids- og deltidsansatte, men vurderer, at den indgåede aftale er en så væsentlig forbedring, at der er god grund til at være tilfreds med resultatet.

Aftalen vil blive lagt på kredsens hjemmeside.