Nu er der åbent for tilmelding til Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Professionshøjskolen Absalon udbyder Specialuddannelsen i borgernær sygepleje, hvor der er fokus på specialiserede kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borgerinddragende tilgang. Der er studiestart i uge 50. Tilmeldingsfristen er den 25. oktober.

Oprettet: 10.10.2018

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje strækker sig over 1 år med i alt 40 ugers uddannelse, svarende til 60 ECTS. Uddannelsen foregår under din ansættelse og består af tre dele:

1. Organisatoriske kompetencer – fokus på forløb på tværs af sektorer

2. Kvalitetsarbejde – fokus på forankring af ny viden og implementering

3. Ekstern klinik

Uddannelsen starter med teoretisk undervisning – læs mere om den overordnede plan for temaer, mødedatoer mv. på Absalons hjemmeside.

Læs mere om adgangskrav og tilmelding på Absalons hjemmeside.