Ny beredskabsaftale i Kreds Sjælland

Efter flere dages forhandlinger er der nu landet en ny beredskabsaftale og en fleksibilitetsaftale mellem DSR Kreds Sjælland og Region Sjælland. Der er desuden aftalt en ny Fælleserklæring på det kommunale område.

Oprettet: 18.12.2020

Bedre honorering for sygeplejersker, der allerede arbejder på covid-afsnit, bedre honorering for skifte mellem stamafdeling og en pandemiafdeling og en yderligere understregning af frivillighed i arbejdet på covid-afsnittene – Det er nogle af de forbedringer, den nye beredskabsaftale indeholder, samtidig er der også forhandlet en fleksibilitetsaftale.

Men som det er med enhver forhandling, var der også emner, vi ikke kunne blive enige om, bl.a. honoreringen for sygeplejersker på akutafdelingerne.

Kredsformand Helle Dirksen fortæller: Det har været en konstruktiv forhandling, hvor det for os var helt afgørende, at vi fik honorering til de sygeplejersker, der arbejder på covid-afsnit både for nu og fremadrettet, og som deltager i den direkte patientpleje.

Herudover var det vigtigt for os, at vi fik en honorering til de sygeplejersker, der bliver flyttet indenfor eget afdelingsledelsesområde. Her lykkedes vi med at få det samme tillæg på 36.000 i årligt tillæg i begge aftaler (i 2018 kroner), dette beløb kunne vi ønske os havde været meget større, men det var det bedst mulige i situationen.

Alt i alt er vi tilfredse med resultatet, og det håber vi også vores medlemmer vil være, så aftalerne forhåbentlig bidrager til, at flere melder sig frivilligt.

Du kan se den nye beredskabsaftale her og fleksibilitetsaftalen her.

 

Ny Fælleserklæring på KL’s område

I december måned kom der også ny Fælleserklæringen, indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (FH). Aftalen er på nogle områder bedre end forårets fælleserklæring. Blandt andet fremgår det nu udtrykkeligt, at frivillighed er at foretrække, ligesom det pointeres, at de medarbejdere, der skal overgå til nye arbejdsopgaver, inddrages tidligst muligt. Endvidere præciseres det, at arbejdsgiver har ansvar for den nødvendige oplæring.

Hvis du som kommunalt ansat sygeplejerske bliver bedt om at påtage dig nye funktioner eller skal arbejde på andre lokaliteter eller andre tidspunkter end vanligt, vil vi opfordre dig til at kontakte din tillidsrepræsentant, før du siger ja til opgaven.

Fælleserklæringen udløber 10. januar 2021, men kan dog forlænges til den 31. januar. Hvis der bliver behov for yderligere forlængelse, vil der skulle indgås en ny aftale mellem KL og FH.

Du kan se den nye Fælleserklæring her.