Ny COVID-19 beredskabsaftale og fleksibilitetsaftale

Der er netop indgået en fleksibilitetsaftale for sygeplejersker i COVID-19 beredskabet. Denne indeholder bl.a. markant forhøjede takster.

Oprettet: 29.11.2021

De seneste uger har de faglige konsulenter og formandsgruppen arbejdet benhårdt for en ny beredskabsaftale og fleksibilitetsaftale for de regionalt ansatte sygeplejersker - og nu er den endeligt kommet i hus. Med kredsformand Anne Marie Holst Sommer i spidsen, har man lykkedes med at hæve taksterne betydeligt og har fået en aftale der nu omfatter endnu flere sygeplejersker.

Anne Marie Holst Sommer udtaler: Forhandlingerne har ikke været nemme og vi har faktisk måtte henvende os ad flere omgange til Regionen, for at sætte gang i forhandlingerne. I formandsgruppen har vi lagt vægt på at aftalen skulle omfatte flere sygeplejersker, for den enorme fleksibilitet som sygeplejerskerne udviser.

Anne Marie Holst Sommer fortsætter: Jeg er meget tilfreds med de 2 aftaler, vi har fået på plads. Men uanset honoreringen ved vi godt, at der er store udfordringer med det arbejdspres som mange sygeplejersker oplever hver dag. Vi ville gerne have haft aftalerne udvidet med en 3. aftale, som omhandlede de sygeplejersker der oplever midlertidige omstruktureringer grundet corona situationen. Dette kunne ikke lade sig gøre, men det betyder ikke, at vi ikke fortsat arbejder videre med at ligge pres på regionen vedrørende dette.
Realiteten er, at det nu er blevet nødvendigt igen at stille et beredskab, så COVID-19 patienterne kan behandles og passes. Derfor er vi i DSR Kreds Sjælland blevet enige med Region Sjælland om at forbedre den foregående aftale.

 

Det står der i aftalerne

 

Fleksibilitetsaftalen: Honoreringen i fleksibilitetsaftalen er øget til et årligt tillæg på 42.000 kr. i grundbeløb (31.3.18-niveau). I ”nutidskroner” er beløbet 44.708 kr. årligt. 
Fleksibilitetsaftalen er desuden blevet udvidet til at omhandle sygeplejersker der deltager i sygeplejefaglige opgaver ift. den direkte patientpleje. Vi har fået forhandlet sygeplejersker ansat i atypiske stillinger/protokollatansatte og ansatte uden højeste tjenestetid ind i aftalen.
Derudover har sygeplejersker der ikke har direkte patientpleje, men som har undervisningsopgaver og/ eller supervisionsopgaver nu fået mulighed for at blive tildelt et tillæg på 22.241 kr. i årligt grundbeløb (31.3.21-niveau). I ”nutidskroner” er det 23.675 kr årligt.

Beredskabsaftalen: I den tidligere beredskabsaftale blev der givet et tillæg på 1500 kr. i årligt grundbeløb for at overgå i midlertidig tjeneste ved et covid-afsnit – og 1500 kr. for at ”gå tilbage” til eget afsnit. I den nye beredskabsaftale har vi slået tillægget sammen, og forhøjet det til 4000 kr. i årligt grundbeløb (31.3.18-niveau). I ”nutidskroner” er det 4258 kr. Tillægget får man ved overgang til et covid-afsnit, og det kan max. ydes én gang for en periode på 3 måneder, selvom sygeplejersken måtte skifte afdeling flere gange indenfor perioden. Tillægget er ikke pensionsgivende.
Beredskabsaftalen baserer sig fortsat på, at udgangspunktet for deltagelse altid er frivillighed. Honoreringen er hævet til 38.000 kr. i årligt grundbeløb (31.3.18-niveau). I ”nutidskroner” er det 40.450 kr. årligt. 
Sygeplejersker ansat i særlige og atypiske stillinger indgår i aftalen, men får dog ikke 4000 kr. for at indgå i beredskabsaftalen.
Begge aftaler gælder fra d.1/11-21 og frem til d. 31/5-22.

Derudover arbejdede vi meget ihærdigt og målrettet for, at alle sygeplejersker, som er indirekte påvirkede af covid-situationen gennem omstruktureringer af opgaver, øget arbejdspres, og flytninger på tværs af afsnit mv. kunne tilgodeses i en separat aftale. Dette som en allonge til fleksibilitets – og beredskabsaftalerne.
Regionen var lydhøre, men ikke indstillede på at indgå en allonge – eller andre former for aftaler, som kunne tilgodese de pågældende sygeplejersker.

 

Se aftalerne her:

Beredskabsaftale

Fleksibilitetsaftale