Ny, varig FEA-aftale med flere forbedringer

Regionen og DSR Kreds Sjælland har netop underskrevet en ny FEA-aftale, der omfatter et tillæg til B-satsen og inklusion af flere sygeplejerske-grupper. Aftalen træder allerede i kraft fra 1. januar 2023.

Oprettet: 19.12.2022
Iben Keller

Den midlertidige FEA udløber

Den midlertidige FEA-aftale (gældende fra d. 1. oktober til d. 31. december 2022) er særligt gunstig, fordi Regionen havde fået en pose penge, der skulle bruges inden udgangen af 2022. Regionen valgte at prioritere midlerne til meraktivitet, og derfor kunne vi lande en midlertidig aftale med 125 kr. pr. time efter 37 præsterede timer. Mange sygeplejersker og radiografer har været glade for den midlertidige FEA-aftale, fordi den med kun en sats er nem at overskue og honorering er god.

Da den midlertidige FEA-aftale udløber til nytår, var det derfor vores ønske at forhandle en forenklet, varig løsning over samme skabelon. Det var vores mål at gøre den eksisterende FEA-aftale mere gennemskuelig og selvfølgelig at sikre sygeplejersker og radiografer bedre betaling for ekstraarbejde.

Regionen var som udgangspunkt positiv i forhold til vores forslag, men de ønskede en sats, som lå under A-satsen i den eksisterende FEA-aftale. På nogle af taksterne var det lavere end B-satsens takster.

Det kunne vi naturligvis ikke acceptere, så kredsforkvinden og de faglige konsulenter fra DSR Kreds Sjælland bed sig fast i forhandlingsbordet.
 

Hvad er nyt?

Efter en lang række forhandlingsmøder, hvor vi holdt fast i, at vi ønskede at forbedre den eksisterende FEA-aftale, nåede vi frem til, at vi pr. 1. januar 2023 fortsætter den eksisterende FEA-aftale med følgende justeringer:

 • Sats A er uændret
 • Sats B er blevet justeret således: 
  • For fuldtidsansatte forhøjes B-satsen på trin 4 og 5 med 100 kr. pr. time (nutidskroner) og med 135 kr. pr. time (nutidskroner) på trin 6 og derover.
  • Deltidsansatte får FEA-honorering efter aftalens satser for timer svarende til differencen ml. deres beskæftigelsesgrad og op til 37 timer. Timer over 37 honoreres 100 kr. (trin 4 og 5) /135 kr. (trin 6 og derover) pr. time (nutidskroner).
   Der skelnes ikke til, hvordan den ugentlige arbejdstid i øvrigt er planlagt, dvs. om sygeplejersken/radiografen er planlagt med mere eller mindre end den ugentlige beskæftigelsesgrad i samme uge (mandag til søndag), som vedkommende påtager sig FEA-vagten.
  • Sygeplejersker/radiografer i særlige stillinger, dvs. kandidater, medarbejdere ansat i atypiske stillinger samt medarbejdere uden højeste tjenestetid/selvtilrettelæggende, kan omfattes af aftalen, hvis der er tale om FEA i klinisk arbejde i en klinisk afdeling

Hvad betyder det i praksis?

Aftalen betyder helt konkret, at sats A anvendes og honoreres, som I kender den. Sats B anvendes, som I kender den, men justeres som beskrevet nedenfor:

 • En hverdagsvagt på sats B på trin 4 eller 5 honoreres med 299,51 kr. pr. time (nutidskroner).
  Når de 37 timer er nået + 100 kr. (nutidskroner), dvs. i alt 399,51 kr. pr. time (nutidskroner).
 • Aften/nat på hverdage på sats B på trin 4 eller 5 honoreres med 389,35 kr. pr. time (nutidskroner).
  Når de 37 timer er nået + 100 kr. pr. time (nutidskroner), dvs. i alt 489,35 kr. pr. time (nutidskroner).
 • En hverdagsvagt på sats B på trin 6 eller højere honoreres med 420,87 kr. pr. time (nutidskroner).
  Når de 37 timer er nået + 135 kr. pr. time (nutidskroner), dvs. i alt 555,87 kr. pr. time (nutidskroner).
 • Aften/nat på hverdage på sats B på trin 6 eller højere honoreres med 482,96 kr. pr. time (nutidskroner).
  Når de 37 timer er nået + 135 kr. pr. time, dvs. en samlet timeløn på 617,96 kr. pr. time (nutidskroner).

I DSR Kreds Sjælland er vi meget tilfredse med denne aftale, der vil komme rigtig mange sygeplejersker og radiografer til gode. Samlet set giver den væsentligt flere lønkroner til flere sygeplejersker og radiografer end det udspil, Regionen lagde ud med.

Du kan se  den nye aftale her - under FEA-aftaler og vikarkorps

Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale TR.