Ny ytringsfrihedspris i DSR Kreds Sjælland

Kender du en, der fortjener et klap på skulderen for sit mod for at stille sig frem og ytre sig til gavn for sygeplejen? Så send din indstilling til ytringsfrihedsprisen i dag!

Oprettet: 19.06.2019

For første gang vil DSR Kreds Sjælland uddele en ytringsfrihedspris på 5.000 kr. Den vil blive uddelt i forbindelse med efterårets symposium i Korsør på Musholm den 24. oktober (tilmeld dig symposiet her).

Prisen kan gå til en enkelt sygeplejerske eller til en gruppe af sygeplejersker, der har markeret sig i debatten om sygeplejefaglige, organisatoriske, etiske eller sundhedspolitiske problemstillinger med det formål af forbedre sygeplejerskers arbejdsvilkår eller vilkårene for patienter eller borgere. Der er brug for anerkendelse til dem, der tør tage bladet fra munden! Så fat pennen og indsend din indstilling idag.

 

 

Formålet med Ytringsfrihedsprisen

 • At anerkende det mod, der skal til for at stille sig forrest (som gruppe eller enkeltperson) og pege på de steder, hvor sundhedsvæsnet kan forbedre sig.
 • At anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at sætte fokus på faget og problemstillinger i sundhedsvæsnet til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger og studerende.

 

Ytringsfrihedsprisen kan gives til:

 • En sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, som bruger sin/deres ytringsfrihed og derigennem forsøger at bidrage til forbedringer på arbejdspladsen eller i sundhedsvæsnet.
 • En leder, som anerkender og støtter ansatte sygeplejersker i at bruge deres ytringsfrihed og dermed bidrager til at nedbryde tavshedskulturen i sundhedsvæsnet.

 

Kriterier for Ytringsfrihedsprisen:

 • Den/de, som indstiller til prisen, skal være medlem af DSR.
 • Den/de indstillede skal være medlem af DSR.
 • Arbejdsstedet skal være beliggende i Kreds Sjælland.

 

Indstillingen skal overholde følgende kriterier:

 • Accept fra den indstillede, herunder at indstillingen offentliggøres.
 • Accept fra den indstillede om at møde op til symposiet den 24. oktober.
 • Indstillingen skal indeholde den/de indstilledes navn, adresse, medlemsnummer, arbejdssted og mailadresse.
 • En kort beskrivelse af indsatsen, der kan begrunde en pristildeling i relation til formålet med prisen.
 • En angivelse af, på hvilken måde ytringerne har gjort en forskel for fag, arbejdsplads eller sundhedsvæsnet.
 • Indstillingen til Ytringsfrihedsprisen må max. være på 1 A4-side og mailes til kredskontoret senest 18. september 2019 sjaelland@dsr.dk

 

Det skal oplyses, at prisen er skattepligtig.

Bedømmelsesudvalget foretager deres valg ud fra kriterierne og prisens formål.