Nyheder fra kredsbestyrelsen

OK21, tjenestemandstirsdag, Folkemøde Møn – var blandt emnerne på kredsbestyrelsens møde den 20. april.

Oprettet: 04.05.2021

OK21

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen mødtes for første gang med arbejdsgiverne i Forligsinstitutionen den 28. april. Forhandlingerne er underlagt fortrolighed, og parterne er indkaldt igen den 7. maj.

På dsr.dk/konflikt kan du finde svar på generelle spørgsmål om konflikt og du kan se, hvordan du er stillet som medlem af DSR. Du kan også kontakte DSR’s OK21 hotline på telefon: 46 95 43 01 eller sende en mail: ok21@dsr.dk.

Åbningstider i OK21 hotline: Mandag - torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15.

Tjenestemandstirsdag

Tjenestemandstirsdag er et nyt ord i kampen for ligeløn. Det dækker over, at en tværfaglig gruppe af aktivister fra de traditionelle kvindefag er gået sammen om at arrangere demonstration hver tirsdag foran Christiansborg for at få et opgør med Tjenestemandsreformen fra 1969. Der har indtil videre været Tjenestemandstirsdag to gange. Begge gange dukkede små hundrede sygeplejersker, jordemødre, pædagoger og socialrådgivere op på Christiansborg Slotsplads. 

Tjenestemandstirsdagene afholdes indtil videre til og med d. 18. maj, da borgerforslaget for afskaffelsen af tjenestemandsreformen behandles d. 20. maj. Hvis du vil deltage, så kontakt formandsgruppen i Kreds Sjælland og hør, hvordan du kan deltage i samarbejde med kredsen.

Folkemøde Møn

DSR Kreds Sjælland deltager på Folkemøde Møn fredag d. 20. og lørdag d. 21. august. Om fredagen er det et unge-folkemøde. Lørdag vil der være debatter blandt andet med temaer som f.eks. ligeløn, køn, kultur og ligestilling, mænd i kvindedominerede fag samt regions- og kommunalvalg.