Nyt fra kredsbestyrelsen

Den seneste uge er der blevet afholdt 2 møder i kredsbestyrelsen, læs mere om, hvad der er sket her.

Oprettet: 29.04.2019

Til mødet i kredsbestyrelsen d. 23. april, var der besøg fra forskerne bag NUCAP-projektet. Det er et forskningsprojekt, som kredsbestyrelsen har bevilliget midler til i samarbejde med Region Sjælland. Projektet skal bl.a. afdække, hvordan man fastholder og rekrutterer sygeplejersker bedst, og hvilke sundhedsøkonomiske konsekvenser det har, når der ikke er sygeplejersker nok. Der er brug for dansk forankret forskning, der med udgangspunkt i den store sygeplejerskemangel i Region Sjælland kan give løsningsforslag, som politikerne vil lytte til og gøre brug af aktivt.

I Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland har vi længe peget på vigtige faktorer som bl.a. et sundt arbejdsmiljø, ordentlig løn og ordentlige vilkår mm. som nøglen til at få flere sygeplejersker til at arbejde i vores region, men der er brug for videnskabeligt bevis for, hvad der giver sygeplejersker lyst til at søge job – og blive – i Region Sjælland. Projektet er også et forsøg på at tage ved lære fra de steder, hvor det går godt, og dele erfaringerne herfra. Forskerne fortalte med stor entusiasme om projektet, der løber frem til d. 28. august 2020.

Til kredsbestyrelsesmødet blev den fremtidige vision for DSR også debatteret, og man ser frem til at få medlemmernes indspark hertil bl.a. i forbindelse med et efterårssymposium, som Kreds Sjælland holder den d. 24. oktober. Her vil det bl.a. være visionen for DSR der er på programmet.

Kredsbestyrelsen drøftede også de pressede forhold for sygeplejerskers ytringsfrihed - iblandt meget andet.

 

Ny konstitueret næstformand

Kredsbestyrelsen blev indkaldt til ekstraordinært møde den 29. april. Her skulle kredsbestyrelsen tage stilling til, om den ville bevillige kredsnæstformand Søren Petersen orlov, og i så tilfælde – hvem der så skulle konstitueres som næstformand.

Kredsbestyrelsen bevilligede Søren Petersen orlov og konstituerer i perioden 13. maj – 1. december kredsebestyrelsesmedlem Annette Møller som kredsnæstformand.

Det betyder, at det i denne periode vil være Ulla Birk Johansen, der er 1. kredsnæstformand, Anja Hoyer Didriksen er 2. kredsnæstformand og Annette Møller er 3. kredsnæstformand.