Nyt fra kredsbestyrelsen

På kredsbestyrelsesmødet i november, blev bl.a. generalforsamlingen og arbejdet med Fagbevægelsens Hovedorganisation, drøftet.

Oprettet: 11.11.2020

Selvom kredsbestyrelsesmøderne nu afholdes virtuelt, har det ikke dæmpet talelysten – og heldigvis for det. Der var nemlig meget at drøfte på det seneste møde. Blandt andet var den netop afholdte generalforsamling på dagsordenen, og på mødet blev selve den tekniske del rost. Og selvom rigtig mange havde savnet de hyggelige snakke og gensynet med gamle kollegaer og studiekammerater, så var de fleste glade for, at det alligevel kunne lade sig gøre at holde generalforsamling under de nye virtuelle rammer.

 

Valg til bestyrelsesposter

På mødet blev bestyrelsen orienteret om, at kredsnæstformand Ulla Birk Johansen er blevet valgt til bestyrelsen for TV2 Øst, og at kredsnæstformand Anja Hoyer Didriksen er blevet valgt til hovedbestyrelsen i DSA. Den nye bestyrelse for TV2 Øst tiltræder den 1. januar 2021.

 

Kredsen på vej ind i regionale FH-sektioner

Kredsnæstformand Ulla Birk Johansen har længe arbejdet intensivt med sammenlægningen af LO og FTF i lokalt regi. I kraft af sin bestyrelsespost i FTF har hun en stor indsigt i og indflydelse på den proces, der foregår nu, hvor den lokale struktur skal på plads. Hun orienterede på kredsbestyrelsesmødet om, at pr. den 1. januar 2021 er FH-sektion Vestsjælland, FH-sektion Østsjælland og FH-sektion Storstrøm en realitet. Det er resultatet af flere år indsats for at samle FTF- og LO-organisationerne i den fælles paraplyorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Ydermere berettede Ulla Birk Johansen om, at kredsens kredsnæstformænd lige nu er aktive i de tre lokale sektioner med at udarbejde udkast til budgetter og vedtægter. Disse skal vedtages på de stiftende møder, som afvikles i december. FH-sektionernes vigtigste opgaver er at arrangere og koordinere 1. maj-møder, aktiviteter i forbindelse med overenskomstforhandlinger, beskæftigelse, arbejdsmiljøtemaer og andre indsatser, som vi har til fælles med resten af fagbevægelsen.

 

Virtuelle møder over vinteren

På mødet blev de kommende måneder på kredskontoret også drøftet. Formandsgruppen har besluttet, at der i udgangspunktet ikke skal være mere end 10 fremmødte på kredskontoret. Dette gøres for at nedsætte smitterisikoen mest muligt for medarbejderne og medlemmerne. Samtidig vil der over efteråret og vinteren ikke blive afholdt fysiske møder. Det vil sige, at medlemsarrangementer og (F)TR og AMiR aktiviteter alle vil blive afholdt virtuelt, i den udstrækning dette er muligt og giver mening i forhold til indholdet af de enkelte arrangementer.