Nyt fra kredsbestyrelsen

I kredsbestyrelsens mødekalender i uge 9 var der både et ordinært og et ekstraordinært KB-møde og en kongres. Derudover deltog Helle Dirksen og Søren Petersen i såvel et ordinært som et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. Så der har været meget at tage stilling til – selvfølgelig ikke mindst vedrørende OK21 …

Oprettet: 08.03.2021

På dagsordenen til kredsbestyrelsens møder var der blandt andet: OK21, risikoen for eftervirkninger fra corona-pandemiens mange organisatoriske og arbejdsmæssige udfordringer - og FH’s struktur.

OK21

Som mange nok allerede véd, så stemte et flertal i DSR’s kongres i fredags (den 5. marts) om den aftale, som DSR’s forhandlere har indgået med arbejdsgiverne med det regionale og kommunale område om løn og arbejdsvilkår de næste tre år. Med 75 stemmer for og 61 imod anbefaler et flertal af kongressen et ja til aftalerne, der sendes til urafstemning blandt medlemmerne i perioden fra den 12. til den 24. marts.

Kom til medlemsmøde om OK21

Kreds Sjælland holder to virtuelle medlemsmøder om OK21. Den 16. marts er der fokus på det kommunale område, og den 18. marts på det regionale område. For ansatte på statens område er der et nationalt møde den 15. marts.

Reaktioner på corona-pandemiens mange faglige og organisatoriske udfordringer

I forbindelse med Corona-pandemien blev mange sygeplejersker mere eller mindre frivilligt overflyttet fra deres almindelige arbejde til ”ukendt land” med alt, hvad det indebærer. Og da pandemien faldt til et roligere leje, blev de os bekendt uden videre bedt om at gå tilbage til deres normale arbejde, uden at der var en debriefing eller en anden form for opfølgning på, hvordan de havde oplevet for en tid at være sendt direkte ind i orkanens øje. Det er utrolig vigtigt at være opmærksom på, at det i værste fald kan føre til posttraumatisk stress, når der falder lidt mere ”ro på”, så herfra skal lyde en opfordring til alle om at være opmærksomme. Både hvis man selv har det svært, eller hvis ens kollega har reaktioner. En særlig opfordring er der selvfølgelig til at ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har øje for denne problemstilling.

Lokal struktur i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) er på plads

FH er den fælles hovedorganisation, som FTF og LO har dannet ved at fusionere. FH’s lokale struktur er nu faldet på plads, og vedtægterne er godkendt. FH-arbejdet går nu fra fokus på struktur til fokus på politisk indflydelse og resultater. Vi har i Kreds Sjælland valgt at prioritere en del ressourcer på FH for at være med til at sætte retningen og for at sikre politisk merværdi gennem FH. I Kreds Sjælland er der tre FH-sektioner og et regionsudvalg. De tre regionssektioner er:

FH Storstrøm, hvor kredsnæstformand Ulla Birk Johansen er valgt ind i bestyrelsen.

FH Østsjælland, hvor kredsnæstformand Søren Petersen er valgt ind i bestyrelsen.

FH Vestsjælland, hvor kredsnæstformand Anja Hoyer Didriksen er valgt ind i bestyrelsen som næstformand.

Regionsudvalget, hvor kredsformand Helle Dirksen er valgt ind som næstformand.

 

FH Storstrøm, består af: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Vordingborg og Næstved. Det forventes, at der etableres et kommuneudvalg i hver kommune.

FH Østsjælland består af: Roskilde, Køge, Lejre, Solrød, Stevns og Greve, hvor der er etableret 2 kommuneudvalg.

FH Vestsjælland består af: Holbæk, Odsherred, Ringsted, Sorø, Ringsted, Kalundborg og Slagelse. Der er her oprettet et kommuneudvalg i hver kommune.

De 10 kerneopgaver i FH er:

Beskæftigelsesområdet (inkl. ledige, syge, flexjobbere, & skånejob).

Uddannelse.

Erhvervsudvikling.

Arbejdsmiljø.

Velfærd (ydelser til borgerne samt udvikling af den offentlige sektor

Indflydelse på arbejdspladsen (understøttelse af tværgående dialog og ideudvikling om arbejdet i MED og SU mellem de lokale organisationer).

Social dumping, udbud, udlicitering mv.

1. maj.

Valg.

OK-indsatsen.

Politiske fokusområder i FH kan fx være at sætte fokus på arbejdsmiljøet og arbejdspresset. Det kan også være velfærd, hvor lighed i sundhed kan løftes, samt ligestilling og ligeløn. Derudover vil FH også arrangere 1. maj-møder, løntjekkampagner og være at finde på forskellige lokale folkemøder.

Alle de faglige organisationer har en positiv tilgang til FH og ser det som en mulighed for sammen at løfte det danske arbejdsmarked og at bakke hinanden op i forhold til forskellige fagspecifikke problemstillinger.