Ordet er dit

- åben linje til dine lokale DSR-politikere.

Oprettet: 06.03.2023
Iben Keller

Kreds Sjælland introducerer et nyt, virtuelt koncept, hvor du kan komme i direkte dialog med politikerne i kredsen.

Dagsordenen er helt åben - det er jer medlemmer, der byder ind med emner, der vedrører jeres arbejdsliv. Det kan både være konkrete ting, I oplever på jobbet, varme, politiske kartofler, uddannelsesrelaterede emner, og hvad der ellers måtte være relevant for jeres arbejde.

Vi vil dog understrege, at vi IKKE sagsbehandler på møderne.

Hvis der bliver tid, vender vi den politiske situation omkring akutpakken på mødet.
 

Første, virtuelle møde finder sted mandag d. 20. marts kl. 19.00-20.00, og alle medlemmer inviteres til at ”kigge forbi”, uanset om I har ting, I gerne vil diskutere, eller om det ”bare” er for at hilse på.

Fra Kreds Sjælland deltager:

  • Anne Marie Holst Sommer, Kredsforkvinde
  • Michelle Servé, 1. kredsnæstforkvinde
  • Anja Hoyer Didriksen, kredsnæstforkvinde
  • Ulla Birk Johansen, kredsnæstforkvinde

Vi håber, du også logger ind, og vi glæder os til at tale med dig.

Link til mødet (kræver ikke tilmelding).