Pengene er der, DSR er der – men hvor er Region Sjælland?

Læs kredsformand Anne Marie Holst Sommers debatindlæg om Vinterpakken. Debatindlægget blev i denne uge bragt i Sundhedsmonitor.

Oprettet: 19.05.2022

I starten af december afsatte Regeringen 1 milliard kroner til regionerne til den såkaldte Vinterpakke for bl.a. at afhjælpe det akutte pres i sundhedsvæsenet og fastholde sundhedspersonale. Region Sjælland fik i alt 154 millioner kroner. Da Vinterpakken ophørte d. 31. marts 2022, havde Regionen et tocifret millionbeløb tilbage af disse midler og ønskede derfor en forhandling for at forlænge Vinterpakken i to måneder.

Pseudo-forhandling
I forbindelse med forhandlingen kom DSR Kreds Sjælland med et udspil om, at flere sygeplejersker med patientkontakt skulle omfattes. I praksis ville det handle om, at cirka 600 sygeplejersker, ansat på fx dialysen, ambulatorier og endoskopiafsnit, kunne omfattes, når de tog vagter på de omfattede sengeafdelinger. Det afviste Region Sjælland imidlertid blankt – til trods for at der er store udfordringer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker på sygehusene. Reelt set var forhandlingen en ”take it og leave it- aftale” – en pseudo-forhandling.

Sygeplejersker har taget den største andel af ekstravagterne
Ud fra de tal, vi har fået fra regionen, så har sygeplejersker taget over 50% af det samlede antal ekstravagter i december, mens alle de andre faggrupper tilsammen har taget de øvrige. Samtidig er det værd at bemærke, at i de øvrige faggrupper er alle - eller en overvejende del - omfattet af Vinterpakken. De øvrige fagforbund har altså ikke ligesom DSR en stor gruppe medlemmer, der står udenfor Vinterpakken; formentlig har de derfor kunnet godtage forlængelsen uden en egentlig forhandling.

Hanne og Anita har samme vagt men får vidt forskellig løn
Hvordan ser den uretfærdige fordeling ud i virkeligheden? Lad mig give et eksempel: Hanne arbejder på gynækologisk sengeafsnit; Anita arbejder på gynækologisk ambulatorium men har indimellem vagter på sengeafdelingen. De er begge ansat på fuld tid. En dag, hvor der er brug for hjælp på sengeafdelingen, tager både Hanne og Anita en ekstravagt. Man skulle jo så tro, at de begge fik del i Vinterpakkens forhøjede timeløn. Men sådan er det ikke. Fordi Anita er ansat i ambulatoriet, er hun ikke omfattet af Vinterpakkens dækningsområde. Det er Hanne derimod, og hun får derfor 1.600 kr. mere for ekstravagten end Anita.

Anita får altså ikke en bid af kagen, men skal stadig være med til at tage opvasken.

Det er en skævvridning for samme arbejde og en uhensigtsmæssig udmøntning af Vinterpakkens midler.

Region Sjælland sagde nej til at forhandle
Vi vil gerne uddybe, hvorfor DSR ikke blev en del af Vinterpakke-forlængelsen. Kreds Sjælland har to gange anmodet Regionen om en forhandling, men er begge gange blevet afvist. Afvisningen er ikke acceptabel, for Regionens begrundelser om dårlig timing og udsagn om, at det vil gøre de andre fagforbund utilfredse, er ikke gangbar.

Det har altid været dårlig timing at tale om sygeplejerskers løn.

Regionen har et problem
Situationen på sygehusene lige nu er ikke holdbar: Arbejdstidsregler bliver ikke overholdt. Sygeplejerskerne er presset til det yderste. Arbejdsugerne kan snige sig op på 48 timer, nogle gange endda mere. Det er der ingen, der kan holde til i længden.

Vi hører om afdelinger, hvor der siden Regeringsindgrebet i sygeplejerskestrejken i sommer ikke har været en eneste ansøger til stillingsopslagene, og samtidig siger en del sygeplejersker deres job op. Flere afdelinger er ved at brænde sammen, fordi der ikke er mandskab nok, mens patienterne bliver ved med at komme.

Når sengepladser bliver lukket ned, flyttes problemet blot til andre afdelinger. Fx har Nykøbing Falster Sygehus for nylig haft en overbelægning på 45,7%. Det er et alvorligt problem, som kan gå ud over patientsikkerheden. Lægerne kan ikke operere i det ønskede omfang, fordi der ikke er sygeplejersker nok.

Der er yderst kritisable forhold på regionens hospitaler, og resultatet er uholdbart for både de ansatte og patienterne.

Det er helt skævt, at man som arbejdsgiver behandler sine medarbejdere sådan.

Problemerne er til at få øje på, men Regionen griber ikke den delvise løsning, som Vinterpakken kunne være.

DSR har ikke sagt nej til Vinterpakken
Så hvorfor vil Regionen ikke forhandle med sygeplejerskerne? Dansk Sygeplejeråd har ikke sagt nej til forlængelsen af Vinterpakken, vi har ønsket en forhandling, som Regionen har afvist.

Debatindlægget blev bragt i Sundhedsmonitor, som du finder her.