Region Sjælland afviser forhandlinger med DSR

Nedenstående meddelelse er sendt til pressen i dag.

Oprettet: 07.04.2022

Region Sjælland afviser forhandling med DSR

Der skal to til en tango – og også to parter til en forhandling. Derfor undrer det Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, at Regionen to gange blankt har afvist at mødes til en forhandling om, hvilke sygeplejersker der kan omfattes af en forlængelse af den såkaldte ”Vinterpakke” til regionens sygehuse.

Vinterpakken var en økonomisk håndsrækning i december 2021 fra staten til regionerne. Vinterpakken blev aftalt at gælde fra 1. december til 31. marts 2022. Da Region Sjælland ikke har anvendt alle midlerne endnu, blev der i sidste uge lagt op til en forlængelse af den del af Vinterpakken, der honorerer medarbejdere, som påtager sig over- og merarbejde på døgndækkede sengeafsnit, akutafdelinger og anæstesi- operations- og intensivafdelinger.

En del regionalt ansatte sygeplejersker arbejder på andre typer af afdelinger (ambulatorier og andre dagafsnit) men har alligevel påtaget sig over- og merarbejde på de døgndækkede afdelinger. Og selv om de i samme omfang som deres kollegaer tager en ekstra tørn, så har de ikke fået del i Vinterpakken. Det er en lønmæssig ulighed og uretfærdighed, som DSR Kreds Sjælland ikke kan sidde overhørig. Det er en skævvridning for samme arbejde og en uhensigtsmæssig udmøntning af Vinterpakkens midler.

Og det er derfor, at vi nu – to gange – har anmodet om en forhandling, så denne ulighed ikke gentages i forlængelsen af Vinterpakken. Begge anmodninger om forhandling er blevet afvist af regionen.

Denne mangel på forhandlingsvilje undrer os, da Region Sjælland i forvejen har store udfordringer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker på sine arbejdspladser. Dette problem resulterer i mange ubesatte stillinger rundt om på regionens sygehuse. En forlængelse af Vinterpakken er en oplagt mulighed for at belønne alle de sygeplejersker, der rent faktisk er der og tager en ekstra tørn.

Vi kan derfor kun endnu engang – og denne gang offentligt – anmode Regionen om at mødes til en forhandling.

 

Med venlig hilsen
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland

 

For yderligere information kontakt

Anne Marie Holst Sommer
Kredsformand
ama@dsr.dk

Tlf. 6195-6604