Regionen lytter til og samarbejder med de faglige organisationer

Sundhedskartellets debat på Folkemøde Møn trak fulde huse, og regionsrådspolitikerne blev udfordret af spørgelystne deltagere, men de pointerede, at de meget gerne vil samarbejde med de faglige organisationer.

Oprettet: 25.08.2018

Sundhedskartellets debat ”Sundt arbejdsliv hele livet – når sundhedssektoren gør medarbejderne syge” på Folkemøde Møn blev noget af et tilløbsstykke. Og de De fire politikkeremange tilhørere i teltet var spørgelystne og kom med løsningsforslag til de fire regionsrådspolitikere Heino Knudsen (S), Gitte Simoni (O), Jens Ravn (V) og Jørgen Holst (Ø).

 

Helle Dirksen spørger paneletAttraktive arbejdspladser

Der var enighed om, at det er nødvendigt at skabe attraktive arbejdspladser, hvis regionen skal kunne rekruttere og ikke mindst fastholde medarbejderne. Der var dog ikke enighed om, hvordan det skal lykkes. En af de løsninger, som der fra politisk hold blev foreslået, var, at medarbejderne skulle  ”tale deres arbejde op” og ikke fokusere på det negative. Kredsformand i DSR Kreds Sjælland, Helle Dirksen opfordrede til, at regionen sikrer, at medarbejderne har gode og nærværende ledelser, da det – blandt andet - har afgørende betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø. Helle opfordrede også regionens politikere til at følge Ledelseskommissionens anbefalinger, og det bekræftede Heino Knudsen, at de allerede var  opmærksomme på og også var indstillet på. Heino Knudsen understregede også, at de gerne både ville lytte til og samarbejde med de faglige organisationer.

Heino Knudsen fremhævede succesen med de mange ansøgere til den nye sygeplejerskeuddannelse i Holbæk. Helle Dirksen var helt enig her, men mindede politikerne om, at det ikke er nok med mange ansøgere – de skal have vilkår så de færdiggør uddannelsen og vilkår, som gør, at de bliver i deres job.