Regionsrådet lover at lytte til sygeplejerskerne

På regionsrådsmødet i februar var der fokus på, hvordan Region Sjælland kan leve op til aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om at sikre 1000 ekstra sygeplejersker på sygehusene i Danmark.

Oprettet: 06.02.2020

Aftalen om at sikre 1.000 flere sygeplejersker på sygehusene var på dagsordenen på det seneste møde i Region Sjælland. Regionsrådsformand Heino Knudsen præciserede, at Sjællands andel i aftalen udgør 153,7 nye fuldtidssygeplejersker over de næste to år. Regionsrådsmøde om 1000 sygeplejersker
Fra tilhørerpladserne fulgte Helle Dirksen, Ulla Birk Johansen og Anja Hoyer Didriksen med i debatten. Hvis du vil høre mere om hvad der skete på mødet, kan du se hele regionsmødet her

 

”Vi skal lytte til sygeplejerskerne”

Flere politikere udtalte, at en del flere sygeplejerske-timer kunne sikres, hvis flest mulige deltidsansatte går op i tid – eventuelt op på fuld tid. Ifølge analyseafdelingen i DSR vil tæt ved halvdelen (48%) af de deltidsansatte sygeplejersker gerne øge deres arbejdstid, hvis de får en større økonomisk gevinst – og her menes der ikke kun den forholdsmæssige lønstigning, som et øget timetal vil give. Øget timetal vil dog næppe kunne løse hele problematikken. Det var derfor også positivt, at en række politikere fra forskellige politiske fløje pointerede, at hvis regionen skal kunne leve op til aftalen, er det nødvendigt at lytte til, hvad sygeplejerskerne og dermed også Dansk Sygeplejeråd har af forslag.

 

Det er Region Sjællands ansvar at sikre sig 153,7 nye fuldtidsstillinger

Og hvad siger sygeplejerskerne og DSR så? De siger, at der skal være fokus på bedre introduktionsforløb for nyuddannede, bedre sammenhæng i de studerendes praktikforløb og et godt arbejdsmiljø. Der skal også være større indflydelse på vagtplanlægningen og bedre mulighed for at vælge mellem udbetaling eller afspadsering af vagttillæg. Samtidig skal der være fokus på kompetenceudvikling og selvfølgelig den rimelige lønstigning, der heraf følger. Kredsformand Helle Dirksen udtaler:

”Det er godt at høre, at regionens politikere vil lytte til sygeplejerskerne og herunder også DSR – og vi kommer gerne med forslag. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at det er regionens ansvar at leve op til aftalen – ansvaret skal ikke lægges over på sygeplejerskerne eller DSR. Og hvis regionen reelt ønsker, at flere sygeplejersker arbejder på fuld tid, så er det altafgørende at sikre et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø. Vi følger rekrutteringen og indsatserne på dette område tæt.”