Reglerne for værnemidler skal stadig overholdes

Kreds Sjælland indskærper i en henvendelse til Region Sjælland, at Arbejdstilsynets retningslinjer for anvendelse af værnemidler selvfølgelig skal overholdes og anmoder samtidig om, at regionen beskriver over for kredsen, hvordan man vil sikre dette.

Oprettet: 10.12.2021

Covid-19 er igen en samfundskritisk sygdom, og presset på sygehusene og i kommunerne er igen stort. Sygeplejerskerne strækker sig til det yderste for at få enderne til at mødes, men det er samtidig utroligt vigtigt at sikre et sundt arbejdsmiljø. Det er ganske enkelt ikke i orden, at man bliver syg af at gå på arbejde, fordi arbejdsmiljøreglerne ændres efter arbejdsgivers forgodtbefindende.
Derfor er DSR’s kredse gået sammen og har skrevet til alle regionsrådsformændene for at sikre, at reglerne ikke endnu engang bøjes. Kreds Sjælland har således også skrevet til regionsrådsformand Heino Knudsen for at sikre, at regionen er bevidst om sit ansvar for, at arbejdet er tilrettelagt, så det er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde i sundhedsvæsenet.

Ulla Birk Johansen
Ulla Birk Johansen
Kredsnæstformand Ulla Birk Johansen siger om henvendelsen: ”Vi vil være på forkant og sørge for, at regionerne er bevidst om deres ansvar for medarbejdernes arbejdsmiljø. Det er ikke rimeligt, at reglerne tolkes og ændres, som det lige passer bedst. Arbejdstilsynets retningslinjer skal overholdes. Det var desværre ikke helt det, vi oplevede sidste vinter, men vi forventer selvfølgelig, at der er styr på det nu.”

I henvendelsen til Region Sjælland står følgende:

 

Kære Regionsrådsformand Heino Knudsen

Covid19 er igen en samfundskritisk sygdom, og i en situation med stigende indlæggelsestal og pres på hospitalerne er der behov for at skærpe fokus på sygeplejerskernes arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljø, der mange steder allerede er under pres som følge af travlhed og underbemanding.
På afdelinger med Covid19-patienter er der behov for særlig beskyttelse. Her skal sygeplejersker ofte anvende FFP2/3-masker for at opnå tilstrækkelig beskyttelse mod Covid19-smitte. Ifølge Arbejdstilsynets retningslinjer bør sygeplejersker maksimalt anvende FFP-masker i 3 timer pr. vagt.
Vi ved dog fra en Dansk Sygeplejeråd-analyse fra december 2020, at sygeplejersker på intensivafdelinger ofte anvendte FFP-masker længere tid end maksimalt 3 timer pr. vagt.3-timersregelen for brug af FFP-maskerne blev midlertidigt lempet fra januar til april 2021, ligesom det tidligere er sket. Vi skal ikke igen stå i en situation, hvor sygeplejerskernes arbejdsmiljø tilsidesættes, og Dansk Sygeplejeråd har derfor henvendt sig til beskæftigelsesministeren med en appel om ikke igen at lempe 3-timersreglen.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil gerne høre, hvordan Region Sjælland sikrer, at de rette værnemidler er til rådighed på afdelinger, hvor sygeplejersker arbejder med Covid19-patienter. Vi vil også høre, hvordan regionen tilrettelægger arbejdet, så sygeplejersker maksimalt anvender FFP-masker i 3 timer pr. vagt. Mange sygeplejersker oplever desuden gener ved brug af mundbind og FFP2/3-masker blandt andet i form af hovedpine, hudgener, åndedrætsproblemer, svimmelhed og træthed. Et alternativ til FFP-masker er filtrerende åndedrætsværn med turboenhed eller luftforsynet åndedrætsværn. Turboenheder er taget i brug flere steder i Region Hovedstaden. Det er National Forsyning af Værnemidler (NFOS), som har godkendt og indkøbt turboenheder. Det er muligt at kontakte NFOS for yderligere information om indkøb af turboenheder.

Som arbejdsgivere er det jeres ansvar, at arbejdet er tilrettelagt, så det er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde i sundhedsvæsenet. Vi ser derfor frem til en dialog om, hvordan regionen sikrer dette med de rette værnemidler for sundhedspersonalet.

Med venlig hilsen
Ulla Birk Johansen
Kredsnæstformand