Retten til fuldtid

Brev til deltidsansatte om ret til fuldtid gav debat.

Oprettet: 01.09.2020

Den 28. august blev der sendt et brev til alle deltidsansatte sygeplejersker (og social- og sundhedsassistenter) i Region Sjælland. Brevet blev sendt samtidig med lønsedlen. Her kunne de læse, at det nu er en ret som deltidsansat i Region Sjælland, at man kan gå på fuld tid, hvis man ønsker det. Som afsendere på brevet til de deltidsansatte sygeplejersker var Region Sjælland og DSR Kreds Sjælland.

 

Debat på de sociale medier
Efter udsendelsen af brevet har der været en debat på blandt andet ’Aktiv i DSR’ på Facebook, fordi flere oplever, at DSR går arbejdsgivers ærinde i stedet for medlemmernes som medunderskriver af brevet, og andre har opfattet brevet som en måde at give de deltidsansatte dårlig samvittighed på.
Kredsformand Helle Dirksen udtaler ’Jeg har fulgt med i debatten, og jeg er virkelig ked af, at flere har oplevet brevet som et pres på de deltidsansatte. Det har aldrig været vores intention.
Vi lytter altid til kritik, og jeg må bare sige, at vores formuleringer helt sikkert kunne have været skarpere i denne sag. Jeg forstår godt, at mange sygeplejersker er på deltid, som arbejdspresset er i dag, og valget om at være på deltid er selvfølgelig altid op til den enkelte.’

 

Derfor har DSR fokus på retten til fuld tid

Brevet oplyser om retten til at gå på fuldtid, da det førhen ikke altid har været muligt at gå op i tid, selv om man ønskede det. Kredsformand Helle Dirksen udtaler ’Vi hører ind imellem fra nyuddannede sygeplejersker, at det kan være svært at finde fuldtidsjob, så det er glædeligt, at alle nu har den rettighed i Region Sjælland. Vi ved samtidig, at det påvirker både livsløn og pension at være på deltid – derfor er det vigtigt, at man nu har fået denne ret, som sygeplejerske ansat i Region Sjælland.’

 

1000 flere sygeplejersker
For sygeplejerskerne gælder der det helt specielle, at der er øremærket midler til at få flere sygeplejersketimer. Det vil sige, at der altså ikke skal skæres andre steder for at imødekomme retten til fuldtid, eller hvis nogen bare ønsker at gå lidt op i tid.
Det hænger sammen med den aftale man indgik om 1000 flere sygeplejersker på landsplan, tilbage i januar 2020. De midler skal udmøntes nu - og her tæller sygeplejersker, der skulle ønske at gå op i tid, også med. 

 

Deltid – et symptom på presset arbejdsmiljø?
I debatten om brevet var der også nogen, der pegede på, at det pressede arbejdsmiljø er grunden til, at flere vælger at være på deltid. Det understøttes også af SATH undersøgelsen fra 2018, hvor man blandt andet spurgte deltidsansatte sygeplejersker i DSR’s medlemspanel, hvad der kunne få dem til at gå op i tid. Her svarede 30 pct. ’et bedre arbejdsmiljø’ eks. mindre travlhed, lavere arbejdspres og kollegial opbakning.
Kredsformand Helle Dirksen udtaler ’Det er nu engang politikernes og arbejdsgivernes ansvar at sikre et sundt arbejdsmiljø – Derfor bringer vi det selvfølgelig også op, ved hver en lejlighed, når vi taler med dem. For de SKAL på banen for at løse dette her’.