Seneste nyt fra Kredsbestyrelsen

På de seneste bestyrelsesmøder har der været fokus på at opdatere Kreds Sjællands politikker, og de mange indkomne krav til OK18 er blevet drøftet og prioriteret.

Oprettet: 24.10.2017

Kreds Sjællands bestyrelse er i gang med at opdatere kredsens politikker. På det seneste kredsbestyrelsesmøde blev blandt andet Politik for netværk gennemgået. Det skete i lyset af tænkningen bag ”SAMMEN OM DSR”, og det gav god mening. Det blev derfor også besluttet, at politikken skal udbredes mest muligt, så samarbejde på kryds og tværs bliver hverdag for flest mulige. Også Politik for natarbejde blev gennemarbejdet og blev opdateret ud fra den nyeste viden på området.

De reviderede politikker lægges på kredsens hjemmeside, når de sidste justeringer er på plads.

Et andet punkt, der har fyldt rigtig meget, er de mange, mange indkomne krav til OK18. Der var krav inden for nærmest hvert et hjørne af aftalestoffet. Kredsens tillidsrepræsentanter har tydeligvis også været virkelig gode til at få samlet krav ind fra deres medlemmer. De prioriterede krav er nu sendt videre til behandling i DSR’s sekretariat, så forberedelserne til OK18 er således i fuld gang. De mange indsendte krav fra medlemmerne giver DSR's forhandlere et tydeligt mandat, når forhandlingsprocessen går i gang.

Så er valget i gang!
Onsdag d. 25. oktober åbner stemmeurnerne for KB-valget, og det er igen i år et stærkt felt, der stiller op til de politiske poster. Hvis du gerne vil stifte nærmere bekendtskab med kandidaterne, kan du møde dem alle, torsdag d. 26. oktober kl. 15.30-16.30. Der står de nemlig klar til at svare på lige netop DIT brændende spørgsmål, når vi holder valgcafe på Professionshøjskolen Absalon Vordingborg forud for generalforsamlingen. Så kom med, og find ud af, hvem der skal have din stemme! Du kan også læse om kandidaterne i Sygeplejersken og på DSR's hjemmeside.