Seneste nyt fra kredsbestyrelsen

Forskningsprojekt, overenskomstforhandlinger og en ny politik for anvendelse og implementering af IT var blandt dagens dagsordenspunkter, da kredsbestyrelsen mødtes i Borup.

Oprettet: 14.03.2018

Kredsbestyrelsen drøfter løbende OK18 forhandlingerne. Det har været højt prioriteret på dagsordenen for både medlemmer og kredsbestyrelsesmedlemmer i de seneste måneder. Til det seneste møde d. 6. marts benyttede man lejligheden til at drøfte, at man gerne vil have et større fokus på, at forhandlingerne også handler om vilkårene for arbejdet og det daglige arbejdsmiljø. Der var også ros til DSR’s hjemmeside om OK18, og der var en opfordring til, at medlemmerne orienterer sig her for at følge med.

 

Kreds Sjælland sætter ambitiøst forskningsprojekt i søen

Til mødet blev det også besluttet at give midler til et forskningsprojekt, hvor man bl.a. undersøger, hvilke faktorer der får en sygeplejerske til at blive på en arbejdsplads, og hvordan man skaber et arbejdsmiljø, der tiltrækker sygeplejersker. Kredsbestyrelsen vil gerne være en del af løsningen på den problematik, der er i Region Sjælland, nemlig at der er alt for få sygeplejersker på flere af regionens arbejdspladser. Der er derfor indgået et samarbejde med den anerkendte forsker Bibi Hølge-Hazelton, sygeplejerske og professor MSO ved Sjællands Universitetshospital Roskilde, med henblik på at undersøge, hvad man som arbejdsgiver skal sætte fokus på for at tiltrække flere sygeplejersker. Projektet vil løbe over to år og vil blive fulgt tæt både her på kredsens hjemmeside og på vores Facebookside.

 

Ny politik

I kredsbestyrelsen er man i gang med en gennemgribende opdatering af kredsens politikker. Denne gang gjaldt det politikken for udvikling, implementering og anvendelse af IT og velfærdsteknologi. Det er et emne, der berører mange medlemmer i kredsen, da der i det seneste år både regionalt og kommunalt er blevet implementeret nye, store IT-projekter i sundhedsvæsnet, der har haft stor betydning for sygeplejerskernes hverdag og arbejdsvilkår. Du kan orientere dig i kredsens politikker her.