Skal du på arbejde i påsken?

...så er det godt at kende Arbejdstidsaftalernes regler.

Oprettet: 26.02.2018

Når der forekommer en søgnehelligdag (det vil sige en helligdag, der ikke falder på en søndag), skal antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden/ normperioden nedskrives med 7,4 timer for fuldtidsansatte. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse.

Arbejde på søgnehelligdage honoreres med tillæg på 50% af timelønnen pr. præsteret time, som kan gå til udbetaling eller afspadsering afhængigt af de lokale forhold eller aftaler.

Påsken

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er søgnehelligdage. Normtimeregnskabet nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken.
Weekenden i påsken planlægges og honoreres som vanlig weekend.