Stort politisk fokus på de nyvalgte i regionsråd og byråd

Formandsgruppen har i disse dage travlt med at mødes med alle de nyvalgte politikere i regions- og byråd for at sætte fokus på sygepleje og sygeplejersker.

Oprettet: 26.11.2021

Efter at valgene til regionsråd og byråd er faldet på plads, er formandsgruppen i fuld gang med at mødes med de nyvalgte politikere. Formandsgruppen mødes med alle de partier, der har interesse for alle de vigtige emner, som har betydning for sygeplejersker.

I dag kom blandt andet Anne Møller Ronex fra Radikale Venstre til kaffemøde. Hun har netop fået posten som 1. næstformand i Regionsrådet og formandsposten i sygehusudvalget. Anne Møller Ronex har heldigvis en god indsigt i området, da hun selv har mange års erfaring som sygeplejerske. På mødet kom der en god drøftelse af den opgaveglidning, der er foregået de seneste år. Opgaveglidning kan være et godt tiltag, det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det ikke må gå ud over den faglige kvalitet. Anne Møller Ronex er også meget optaget af problemerne med at fastholde og rekruttere sygeplejersker i Regionen.

Der er også allerede aftalt møder med borgmestre og udvalgsformænd i en række kommuner. Her er specialuddannelsen i borgernær sygepleje højt på dagsordenen sammen med en masse andre emner.

9 ud af 41 medlemmer i regionsrådet er sygeplejersker

Valget til regionsrådet har givet hele 9 sygeplejersker en plads i rådet. Der har aldrig været flere sygeplejersker repræsenteret i Regionsrådet, og vi håber, at de kan være med til at kvalificere nogle af alle de vigtige beslutninger, der bliver taget inden for sundhedsområdet i Regionen.