Sygepleje skal prioriteres højere

Manglen på sygeplejersker har fået bl.a. Slagelse Sygehus til at lukke sengepladser, men det er er en kortsigtet løsning, som ikke løser problemerne, men blot flytter dem til andre afdelinger, og som måske endda medfører flere og større problemer.

Oprettet: 25.07.2022

Søndag d. 24. juli satte P4 Sjælland fokus på lukningen af et antal sengepladser på hjerteafdelingen på Slagelse Sygehus og havde inviteret kredsnæstforkvinde Ulla Birk Johansen til et interview i studiet i Næstved. Sengepladserne er blevet lukket, fordi der mangler sygeplejersker. Der er også flyttet hjertemedicinske sengepladser ud på andre afdelinger, hvor plejepersonalet ikke har det samme specialekendskab til de hjertemedicinske sygdomme.

Ulla Birk Johansen pointerede, at lukning af sengepladser er en kortsigtet løsning, der ikke løser den grundlæggende sundhedskrise, som vi er midt i, for de akutte patienter er der stadig, og ventelisterne på de planlagte behandlinger bliver bare længere og længere. Samtidig så presser man de øvrige sengeafdelinger med overbelægning, forringet patientsikkerhed, længere ventelister og øget arbejdspres.

Ulla Birk Johansen sagde:
”At lukke sengepladser er en løsning på et konkret og lokalt problem. Men paradokset er, at det samtidig bidrager til, at krisen i sundhedsvæsenet bliver endnu større. Hvis regionen fortsætter med at presse sygeplejerskerne med overbelægning på de afdelinger, som er åbne, og samtidig forventer, at sygeplejersker skal arbejde ekstra for at afvikle ventelister, så er det simpelthen uholdbart. Det er nødvendigt at man finder langsigtede løsninger på sygeplejerskemanglen og løser de grundlæggende problemer, som er årsagen til sundhedskrisen.”

Der skal ske et paradigmeskifte 
Region Sjælland slåer sygeplejerskestillinger op – men  64 % af rekrutteringsforsøgene er forgæves. Samtidig er antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen i år faldet med 28 %. Ulla Birk Johansen fortsætter:
”Der skal virkelig gøres en indsats – nu! Løsningen er ikke at lukke sengepladser. Man skal et spadestik dybere for at vende den negative spiral, som sundhedsvæsenet er inde i. Pukkelafvikling, pålagte vagter og lukkede senge gør bare ondt værre. Politikerne bliver nødt til at forstå sundhedsvæsenet på en helt ny måde. Der skal et paradigmeskifte til, en ny måde at forstå sundhedsvæsenet på:

Patienter ligger på sygehuset, fordi de har brug for sygepleje. De har brug for pleje, omsorg og sygeplejefaglig behandling. De har også brug for ”hænder”, som medierne ofte udtrykker det, men først og fremmest har de brug for højt specialiserede sygeplejefaglige kompetencer. Ikke kun lægefaglig behandling, som ofte kan klares ambulant, hvis der ikke er behov for pleje om omsorg i tilslutning til behandlingen. Derfor er det nødvendigt, at politikerne i Danmark anerkender sygeplejens betydning for sundhedsvæsenet, patientsikkerheden og patientoverlevelsen og tager sygeplejersker alvorligt. Det handler først og fremmest om løn og arbejdsvilkår, men det handler også om uddannelse, forskning og udvikling. Lyt til sygeplejerskernes krav om ligeløn, faglig udvikling og god ledelse!"