Sygeplejefagets fantastiske facetter

Forsorgshjem, forskningsenhed, sundhedspleje, hjemmesygepleje og psykiatri – det er eksempler på sygeplejens mangfoldighed. For det er sandelig et fag, der favner bredt. Og engagementet var lige stort alle vegne, hvor forkvindegruppen blev budt velkommen i anledning af "Et døgn i sygeplejen".

Oprettet: 27.06.2022

Kredsnæstforkvinderne i kredsen fik i den grad set sygeplejefagets mangfoldighed – og nok også en del smukke sjællandske sommerlandskaber – da de fra kl. 07 kørte ”land og rige” rundt i anledningen af, at den 27. juni blev til "Et døgn i Sygeplejen". Her er foreløbig nogle af de mange indtryk og oplevelser, de fik i løbet af dagen.

Michelle Servé var kl. 07 på besøg på Hospice Sjælland, hvor hun blev vist rundt af hospicechef NadiaMichelle på besøg hos sundhedskonsulenterne i Roskilde Tannoukhi og fik et indblik i den specialiserede, palliative sygepleje til patienterne. Herefter gik turen til sundhedskonsulenterne i Roskilde, som fortalte om, hvordan deres arbejde hver dag gør en forskel for kommunens ældre borgere. Næste stop var sundhedsplejen i Greve, hvor Michelle var  med i en mødregruppe.

Ulla Birk Johansen var fra morgenstunden på besøg i Psykiatrien – først i Slagelse og dernæst i Vordingborg, og vendte derefter bilen mod syd til uddannelseskonsulenterne i Guldborgsund Kommune, som også er base for de travle hygiejnesygeplejersker.

Anja Hoyer Didriksen startede dagen med et besøg på forsorgshjemmet Toften i Slagelse, hvor to socialsygeplejersker fortalte om arbejdet og omsorgen for nogle af de mest sårbare i vores samfund. Det gav god inspiration og stof til eftertanke. Toften er et meget indbydende sted - virkelig gode rammer både inde og ude. Der skulle være sommerfest senere på dagen – derfor var der flag i baggrunden.Anja på besøg på Toften i Slagelse

Anne Marie Holst Sommer havde også en dejlig start på dagen – det var hos hjemmesygeplejerskerne i Solrød, som kunne fortælle om deres supergode arbejdsmiljø. Der var også en god snak om sektorovergange og om adgangen til Sundhedsplatformen. Næste stop var på Hæmatologisk Forskningsenhed på SUH Roskilde. Her blev Anne Marie blandt andet vist rundt af sygeplejerske Lidia og fik talt med afdelingslederen. Anne Marie Holst Sommer på besøg i hjemmeplejenDe fortalte om de projekter og forsøg, der arbejdes med p.t. Der er stort fokus på det tværfaglige arbejde i enheden, da flere faggrupper samarbejder om forskningen. Derefter gik turen til Akutsporet i Næstved, som er et test- og vaccinecenter.

Glæd dig til flere små indblik i forkvindegruppens besøg i den næste nyhed på hjemesiden.

Du kan også læse mere om "Et døgn i sygeplejen" på kredsens Facebook og Instagram.