Sygeplejerskeprisen 2022

Kreds Sjælland belønner hvert år en sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker med 10.000 kr. Prisen går til en (gruppe), der har gjort en særlig indsats i forhold til sygeplejen på et område, eller som har gjort en forskel på arbejdspladsen som en god kollega/kollegaer.

Oprettet: 27.10.2022

Et svært valg

Det var ikke let at afgøre, hvem der skulle have prisen på 10.000 kr., for valget stod mellem otte engagerede og dedikerede sygeplejersker, som var indstillet af deres kolleger. Alle blev i indstillingerne rost til skyerne for både deres faglige og personlige kvalifikationer og var tydeligvis værdige modtagere af prisen.

Et bedømmelsesudvalg nedsat af kredsbetyrelsen fik den svære opgave at vælge én prismodtager blandt otte indstillede, der alle i den grad var værdige som modtagere af prisen på 10.000 kr. Men der en kun én pris at uddele.

 

Tillykke AnnKa!

Prisen gik til sygeplejerske Ann Katrine Holgersen-Hansen – kaldet AnnKa, ansat på Børne- og Unge afdelingen på Slagelse Sygehus

I indstillingen stod der blandt andet:

”AnnKa er udviklingssygeplejerske i afdelingen og står for SKILLS i afdelingen. Hun har ansvar for at træne kollegaerne i forskellige situationer og sygdomme og er altid klar med tips, tricks og feedback.”

”Det er trygt at være i vagt med AnnKa, og hun har altid øje for sine kollegers trivsel.”

”Ud over at være fagligt dygtig har AnnKa også sans for at skabe en festlig stemning, når der er den mindste anledning til det. Hun formår at dekorere afdelingen til jul, nytår, Halloween – og Tour de France. Det er en måske lille ting, men det har stor betydning for trivslen blandt kollegaerne og for de indlagte børn, når afdelingen hen over natten forvandles.”

”AnnKa står som det stærkeste træ i skoven i et kæmpe stormvejr og lader alle læne sig op ad hende, hendes faglighed og hendes tro på bedre tider. For dét fortjener hun den største tak fra sine stolte kollegaer og alle børn og forældre, der runder Slagelse Børne og Ungeafdeling.”

Fra Kredsens side skal der lyde en stor tak for indsatsen til AnnKa. Det er beundringsværdigt, når en kollega i den grad påtager sig et ekstra ansvar og går forrest med at dele sin viden og bidrage til den gode stemning på arbejdspladserne.

Et kæmpe tillykke til AnnKa!

 

Hvem var nomineret?

De øvrige kandidater til prisen, som også fortjener anerkendelse og ros for deres respektive indsatser, var:

 • Anita Hansen, Team Sygepleje Maribo, Lolland Kommune
 • Heidi Thorenfeldt, Psykiatrisk Akutmodtagelse, Psykiatrien Syd
 • Inge Jekes, udviklingssygeplejerske, Kalundborg Kommune
 • Inger Dreisig Jørgensen, Diagnostisk Center, Næstved Sygehus
 • Mikkel Nygård Petersen, Nefrologisk sengeafsnit B72, SUH Roskilde
 • Rikke Dyhr, Solgaven i Næstved
 • Susanne Kristiansen, Neurologisk afdeling, ambulatoriet, Regionalt Videncenter for Demens

Et kæmpe tillykke til alle de indstillede!

 

Bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget bestod af følgendkompetente og erfarne kolleger fra forskellige grene af sygeplejefaget:

 • AMIR, Inge B. Nielsen
 • Kredsbestyrelsesmedlem, Rikke Jenstrup Nielsen
 • Kredsforkvinde, Anne Marie Holst Sommer
 • Lederforeningen valgkreds Sjælland, Eva Grønberg
 • TR-Primær, Julie Munk Vonsild
 • TR-sundhedsplejen, Susanne Schuster