Sygeplejersker – en af sundhedsvæsenets vigtigste faggrupper, så pas på dem!

Forkvindegruppen har været på besøg på en lang række arbejdspladser og har hentet masser af inspiration og information. De blev alle steder modtaget af glade, engagerede og superkompetente sygeplejersker, der hver dag løfter en vigtig opgave for sundhedsvæsenet.

Oprettet: 29.06.2022

Mandag den 27. juni blev i år til ”Et døgn i Sygeplejen” i Kreds Sjælland, hvor forkvindegruppen besøgte arbejdspladser rundt omkring i hele kredsen. De første besøg startede kl. 07. Besøgene fortsatte hen over eftermiddag, aften og nat helt frem til kl. 01.

Anne Marie Holst Sommers første besøg var i hjemmesygeplejen i Solrød kommune, og derefter gik turen til hæmatologisk forskningsenhed på SUH Roskilde. Det tredje besøg var i Den mobile enhed, ”Akutsporet”, et test- og vaccinecenter i Næstved. Her fik Anne Marie mulighed for at hoppe i en uniform og tage med ud på et hjemmebesøg. Turen gik derefter til E-hospitalet, Odincenteret i Høng. Dagens sidste besøg var kl. 24.00 på Intensiv på Holbæk Sygehus.

Ulla Birk Johansen startede sine besøg på PAM, intensivt psykiatrisk afsnit i Slagelse, og tog derefter videre til distriktspsykiatrien på Oringe. Det tredje besøg var hos blandt andet hygiejnesygeplejerskerne i staben i Guldborgsund Kommune. Og i aftenvagterne besøgte Ulla lungemedicinsk afdeling på Nykøbing F Sygehus og efterfølgende aftenvagterne i Lolland Kommunes hjemmepleje.

Anja Hoyer Didriksen startede dagen på Forsorgshjemmet, Toften, i Slagelse, og kørte derfra videre til en privat lægepraksis i Høng. Det tredje besøg var på Læringslaboratoriet på Holbæk Sygehus, hvor både studerende, elever og nyuddannet personale kan øve sig i forskellige instrumentelle opgaver. Så fulgte et besøg på Geriatrisk Afdeling på Slagelse Sygehus. Anjas sidste besøg var i Lynghuset i Odsherred Kommune, hvor der er aflastningspladser for alvorligt syge borgere.

Michelle Servé startede på Hospice Sjælland i Roskilde og tog derefter videre til sundhedskonsulenterne i Roskilde Kommune. Det tredje besøg var hos sundhedsplejerskerne i Greve Kommune. Eftermiddagens besøg var på Øre-næse-hals-afdelingen på SUH Køge, og aftenvagten sluttede af med et besøg i Præhospitalt Center, der ligger på toppen af Næstved Sygehus.

Superspændende døgn i sygeplejen
Kredsforkvindegruppen er enige om, at ”Et døgn i sygeplejen” med de mange arbejdspladsbesøg var en fantastisk god oplevelse. Alle steder blev de taget rigtig godt imod af superengagerede sygeplejersker, der med faglig stolthed fortalte om deres specifikke fagområde.

Anne Marie Holst Sommer

Kredsforkvinde Anne Marie Holst Sommer var glad for og stolt af sit fag og ikke mindst af de sjællandske sygeplejersker, da hun parkerede bilen derhjemme kl. 01.40 og lagde det sidste oplæg om ”Et døgn i sygeplejen” på Instagram:

”Det var simpelthen en fantastisk dag. Vi er alle fire blevet taget så godt imod alle steder. Og hvor har vi dog et fantastisk fag med vidt forskellige specialer og nicher. Vi har mødt så mange sygeplejersker, og de brændte for deres fag. Jeg ville ønske, at vores politikere havde været med rundt på besøgene. Så havde de med egne øjne kunnet se, hvor vigtig en faggruppe sygeplejersker er for det danske sundhedsvæsen. Sygeplejersker er en helt og aldeles uundværlig faggruppe, som løfter så mange opgaver, der er vigtige for at sikre vores sundhedsvæsen. Måske ville det også fremme forhandlingsviljen til at sikre sygeplejerskerne et ordentligt lønløft – og et sundt og sikkert arbejdsmiljø.”

Arbejdspladsbesøg

Du kan også læse mere om "Et døgn i sygeplejen" på kredsens Facebook og Instagram.