Sygeplejerskeuddannelsen er stadig en af de mest populære uddannelser

På uddannelserne i Holbæk og Næstved er der optaget flere studerende end sidste år, i Roskilde er det status quo, mens færre end sidste år har søgt optagelse i Slagelse og Nykøbing F. Alt i alt er optaget faldet med 4 procent. Kreds Sjælland opfordrer derfor til, at der skal investeres mere i uddannelse.

Oprettet: 26.07.2019

Sygeplejerskeuddannelsen er stadig den næstmest søgte uddannelse på Absalon – kun overgået af pædagoguddannelsen. Således fik ikke mindre end 598 ansøgere i nat besked om, at de var blevet optaget på en af de fem campusser på Absalon, der udbyder sygeplejerskeuddannelsen.

Antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen fastsættes centralt, og grundet den tiltagende mangel på sygeplejersker er antallet af studiepladser på landsplan øget med omkring 300 fra i år. På Absalon er optaget øget med 30 studiepladser. Da lidt færre end sidste år har søgt optagelse, er der ledige pladser på vinteroptaget på samtlige campusser. Absalon vil derfor hen over efteråret iværksætte en ny optagelsesrunde, som der blandt andet vil blive informeret om på Absalons hjemmeside.

Kreds Sjælland: Der skal investeres mere i uddannelse og arbejdsmiljø

Kredsnæstformand i DSR Kreds Sjælland, Annette Møller, glæder sig over, at sygeplejerskeuddannelsen stadig er blandt de mest populære uddannelser og over, at der på landsplan er optaget flere studerende, selv om der er et lille fald i antallet af ansøgere til Absalon: "Vi er særligt udfordret på rekruttering af sygeplejersker i Region Sjælland. Med det øgede optag på sygeplejerskeuddannelsen skal der gøres en ekstra indsats for at sikre ordentlige uddannelsesforhold for de studerende både i den teoretiske del af uddannelsen og i klinikken på arbejdspladser i kommuner og region, så de får de bedste muligheder for at gennemføre uddannelsen. Der skal investeres i uddannelse! Samtidig er det også nødvendigt at have fokus på de arbejdsforhold, som sygeplejerskerne kommer ud til efter endt uddannelse, så de har lyst til at blive i faget."

Tilbud til unge, der er i tvivl om studievalg: Bliv studerende for en dag

Absalon har et tilbud om, at potentielle ansøgere kan kan 'blive studerende for en dag', så de på den måde kan få mere viden om uddannelsen. Her følger man en studerende igennem en hel dag og kan på den måde både få et indblik i, hvad uddannelsen indeholder, og hvordan studiemiljøet er, og man kan møde flere andre sygeplejestuderende. Læs mere om denne mulighed på Absalons hjemmeside.