Tillidsrepræsentanter fra hele Danmark samles

Der indkaldes til stormøde d. 22. marts i Fredericia. Her skal tillidsrepræsentanterne klædes på til en eventuel konflikt, så de kan hjælpe medlemmerne bedst muligt.

Oprettet: 13.03.2018

Tillidsrepræsentanter fra hele forhandlingsfællesskabet er blevet inviteret til en dag, hvor de sammen kan blive forberedt på, hvad en konflikt vil betyde for dem. Der er blevet udsendt mails til alle tillidsrepræsentanter, og stormødet er målrettet tillidsrepræsentanter i stat, region og kommune, uanset om man er udtaget til konflikt. Mødet holdes under sloganet ’En løsning for alle.’
 

Møde i Kreds Sjælland

Der er mange spørgsmål, der presser sig på i forbindelse med de igangværende OK18 forhandlinger, for hvordan skal man forholde sig, hvis der kommer konflikt? Derfor inviterer også Kreds Sjælland tillidsrepræsentanterne til informationsmøde med status på konflikten. Det afholdes i konferencesalen i kredskontoret i Borup d. 4. april kl. 14.30-16.00. Deltagelse til informationsmødet kræver ikke tilmelding. 

 

Har du et spørgsmål?

Der vil løbende blive afholdt informationsmøder for de arbejdspladser i kredsen, der er konfliktramte - medlemmerne her bliver inviteret direkte. Hvis du selv sidder med nogle spørgsmål i forbindelse med en eventuel konflikt, så vil vi opfordre dig til at kontakte din TR eller ringe til kredsen på tlf.  70 21 16 64. Hvis du vil være helt opdateret på OK18 forhandlingerne er siden DSR/OK18 et rigtig godt sted at orientere sig.