Tillykke til de første sygeplejersker med en specialuddannelse i borgernær sygepleje

14 af Kreds Sjællands 17 kommuner har prioriteret at sende nogle af deres sygeplejersker på den nye 1-årige specialuddannelse i borgernær sygepleje. De første 15 dimittender blev fejret på Absalon med taler, blomster og gaver.

Oprettet: 03.12.2019

Dansk Sygeplejeråd har gennem flere år kæmpet ihærdigt for at få etableret en videreuddannelse, skræddersyet til sygeplejersker i kommunerne, og nu er uddannelsen en realitet: For et år siden startede de første sygeplejersker på den nye, 1-årige specialuddannelse i borgernær sygepleje.
I Region Sjælland har 14 af de i alt 17 kommuner valgt at sende sygeplejersker på det første og andet hold, og de første 15 sygeplejerske kunne den 3. december tilføje en specialuddannelse på deres CV.

 

Festlig dimission i Næstved

Campus Absalon i Næstved dannede en fin ramme om dimissionen, hvor der var taler, hvide roser og en lille gave. Uddannelsesleder Anne Bondesen roste sygeplejerskernes for deres store engagement og for at have udvist mod til at være de første til at betræde en ny sti.
Kredsformand Helle Dirksen understregede i sin tale det store behov for nye kompetencer i kommunerne, hvor sygeplejen bliver mere og mere kompleks.

 

Studiebrillerne har givet et nyt blik på sygeplejen
Dimittend fra specialuddannelsen i borgernær sygepleje

En af de nye specialuddannede sygeplejersker, Stephanie Bøgh Funder fra Kalundborg Kommune, siger om uddannelsen:
”Vi har fået redskaber til at lette koordineringen af borgerforløbene og til at arbejde med kvalitetsudvikling og implementering. Når man ser sin egen praksis og sin egen organisation med studiebriller, så får man øje på noget, som måske kunne gøres endnu bedre og måske mere effektivt.
Udover alt den teoretiske viden, har uddannelsen også medført en personlig udvikling, som både vi selv, kollegaer og ledere allerede har bemærket. Vi har fået en større faglig sikkerhed og et andet grundlag at argumentere ud fra. Og det er vigtigt både ude hos borgerne, i koordineringen og ved kvalitetsudvikling i personalegruppen. 
Nu bliver det dejligt at komme tilbage på arbejde og få brugt al den spændende nye viden, vi har fået.”

 

 

Leder fra KalundborgUddannelsen giver et stærkt fagligt fundament

Kalundborg Kommune er den kommune, der sendt flest sygeplejersker på specialuddannelsen. Områdechef Karin Graff Gergelyffy forklarer hvorfor man har prioriteret sådan: ”Udviklingen indenfor Det Nære Sundhedsvæsen går i retning af, at flere og flere opgaver overdrages til den kommunale sygepleje – og det er til gavn for borgerne. Men det fordrer så også, at de kommunale sygeplejersker har det faglige fundament for at kunne varetage opgaverne. Og det får de gennem specialuddannelsen i borgernær sygepleje.
Desuden giver et fagligt stærkt fundament de kommunale sygeplejersker arbejdsglæde og trivsel og en robusthed til løsning af fremtidige opgaver. I den nordlige del af Kalundborg Kommune vil efteruddannelsen i borgernær sygepleje blive prioriteret, så alle sygeplejersker får det styrkede faglige fundament til at løse kerneopgaven, der går på tværs af sektorerne.”