Vi skal blive bedre til at italesætte sygepleje

Sygepleje bliver nogle gange - i tværfaglighedens navn – klemt, og somme tider ligefrem glemt. Derfor skal vi være bedre til at sætte ord på, hvilke konsekvenser det har for patienter og borgere, hvis sygeplejen ikke får den nødvendige opmærksomhed.

Oprettet: 29.05.2018

Professor i klinisk sygepleje, Erik Elgaard Sørensen, fra Aalborg Universitetshospital, var første oplægsholder på Kreds Sjællands fagdag. Erik startede med at understrege, at der bliver udført fantastisk sygepleje hver dag året rundt i Danmark. Alligevel er der desværre også eksempler på, at patienter og borgere oplever mangelfuld sygepleje. Det er beskrevet i forskellige undersøgelser – men der er ikke så meget fokus på, hvorfor det sker. Et bud kunne være mangel på ressourcer. Erik understregede også, at sygepleje nogle gange – i tværfaglighedens navn – kan blive både klemt og somme tider glemt. Derfor skal vi være bedre til at italesætte sygeplejen. Vi skal sætte ord på, hvilke konsekvenser det har for patienter og borgere, hvis sygeplejen ikke får den plads, der er brug for. ”Vi kan kun blive dygtige i det tværfaglige perspektiv, hvis vi er stærke monofagligt., ” understregede Erik Elgaard. Erik Elgaard

”Man skal aflønnes for at være en dygtig sygeplejerske”

Stort set al sygepleje i dag er kompleks – men man skal ikke glemme de ikke komplekse sygeplejeopgaver – hvis de ikke også prioriteres, kan det få alvorlige konsekvenser for patienter og borgere. Det er derfor vigtigt, at sygeplejersker ikke er så optaget af det tekniske, at det relationelle bliver glemt. Det er derfor, ifølge Erik Elgaard, ærgerligt, at sygeplejersker bliver honoreret for specifikke funktioner – og ikke ”bare” fordi de er dygtige sygeplejersker.

I Region Nordjylland har man valgt at arbejde med afsæt i Fundamentals of Care, der er en international begrebsramme for sygepleje. Det er en ramme, der genindsætter sygepleje på dagsordenen. Og ifølge Erik Elgaard Sørensen er der brug for det. Det kan komme til at ramme vores faglighed, men det er vi nødt til at sætte os ud over, hvis vi vil kæmpe for vores fag til gavn for patienter og borgere.Helle byder velkommen til gæsterne

Da kredsformand Helle Dirksen takkede Erik Elgaard for et fantastisk og tankevækkende oplæg, sagde hun: ”Tak for sparket, Erik. Jeg er helt enig i, at vi skal kæmpe sygeplejefaget tilbage til os! Og måske skal vi starte med de små skridt på vores egne arbejdspladser og forandre det, vi kan forandre til det bedre. Så kan vi over tid rette blikket mod større og mere omfattende forandringer.”

Fundamentals of Care

”Fundamentals of Care” er en ny teoretisk forståelsesramme for sygepleje. Rammen har fokus på planlægning og udøvelse af situationsorienteret og individualiseret sygepleje – en form for back to basics-model. Der arbejdes med modellen i et internationalt perspektiv, og den er inspireret af Virginia Henderson. Den fokuserer på, hvordan patient og sygeplejerske i en tryg og kompetent atmosfære foretager en fælles vurdering af patientens situation, sætter en fælles handleplan op, samt udfører og monitorerer den hen imod en evaluering og afslutning af indsatsen inden for rammerne af Fundamentals of Care. Læs mere i Fag og forskning her.