Vikarkorpset sætter fastansatte sygeplejersker på overarbejde

Ved regionsrådsmødet den 4. november udtrykte DSR bekymring for, om regionens vikarkorps kan matche behovet for vikarer. Svaret fra regionen var, at der hver dag kommer flere vikarer – men kredsen følger situationen tæt.

Oprettet: 05.11.2019

Region Sjælland har besluttet, at der fra 1. oktober i år ikke længere må bruges eksterne vikarer på regionens sygehuse. Der er i stedet etableret et internt vikarkorps. Desværre ser det ud til, at der ikke er tilstrækkeligt mange sygeplejersker i korpset. Det lægger pres på de fastansatte sygeplejersker.

Baggrunden for oprettelsen af vikarkorpset er rigtig fornuftig, derfor støtter DSR også det nye initiativ, men som det hidtidig har kørt, er det helt uacceptabelt for de fastansatte sygeplejersker.

Fællestillidsrepræsentanterne Michelle Servé og Susanne Rønn Haunsvig samt kredsnæstformændene Annette Møller og Anja Hoyer Didriksen deltog derfor i spørgetiden ved regionsrådsmødet den 4. Michelle Servénovember. Her beskrev de, at det på nogle afdelinger er daglig praksis, at de fastansatte sygeplejerskers vagter får ændret deres vagter. Sygeplejerskerne bliver indkaldt på deres fridage, de tager FEA-vagter, og de pålægges vagter i en grad, som ikke er acceptabel. DSR’s delegation spurgte derefter regionsrådet, hvad regionen vil gøre for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for sygeplejerskerne, så de kan passe på patienterne på fagligt forsvarlig vis.

Regionrådsformand Heino Knudsen kvitterede for informationer og spørgsmål og fortalte, at man dag for dag får flere vikarer – man er endnu ikke i mål, men i regionen er man fortrøstningsfuld.

Kredsnæstformand Annette Møller udtaler: ”I DSR vil vi følge situationen tæt, selvfølgelig ikke mindst på de afdelinger, der er så hårdt trængt på grund af mangel på personale, at risikoen for fejl stiger. Ved fejl og patientklager oplever vi, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus på den enkelte sygeplejerske, som derfor vil blive udsat for kritik eller sanktioner, også selv om det er de organisatoriske forhold, der har udfordret muligheden for at arbejde fagligt forsvarligt. Derfor skal de organisatoriske forhold være på plads.”

Hvis du gerne vil se spørgsmål og svar fra regionsrådsmødet, kan du se mere her