Vil du høre mere om OK21, før du stemmer?

Du kan stadig nå at deltage i OK21-møder! Der er nemlig to ekstra OK21-møder, hvor Grete Christensen og Dorthe Boe Danbjørg orienterer om både det regionale og det kommunale område.

Oprettet: 17.03.2021

Det er vigtigt, at du stemmer om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2021. Og for at kunne stemme, er det vigtigt, at du har tilstrækkelig viden om resultatet.

Vidste du fx følgende:

Eksempler på samlede lønstigninger i regionerne

Overenskomstperioden er 3-årig, og når tillæg og pension er trådt i kraft, og alle generelle lønstigninger er udmøntet, er øgningen af lønnen i gennemsnit for eksempel:

En sygeplejerske med fire års erfaring stiger med ca. 1.750 kr. i løn om måneden, inkl. pension. Det svarer til årlig lønstigning på 21.000 kr., inkl. pension.

En sygeplejerske med ti års erfaring stiger med ca. 2.150 kr. i løn om måneden, inkl. pension. Det svarer til en årlig lønstigning på 25.800 kr., inkl. pension.

Eksempler på samlede lønstigninger i kommunerne

Overenskomstperioden er 3-årig, og når tillæg og pension er trådt i kraft, og alle generelle lønstigninger er udmøntet, er øgningen af lønnen i gennemsnit for eksempel:

En sygeplejerske med fire års erfaring stiger med ca. 2.050 kr. i løn om måneden, inkl. pension. Det svarer til årlig lønstigning på 24.600 kr., inkl. pension.

En sundhedsplejerske eller en specialuddannet sygeplejersker med 4 års erfaring (beregnet fra grunduddannelsen til sygeplejerske) stiger ca. 2.200 kr. i løn om måneden, inkl. pension. Det svarer til årlig lønstigning på 26.400 kr., inkl. pension.

Torsdag den 18. og tirsdag den 23. marts er der to virtuelle medlemsmøder for hele landet, hvor formand Grete Christensen og næstformand Dorthe Boe Danbjørg svarer på spørgsmål om OK21-aftalerne:

Læs mere og tilmeld dig mødet 18. marts her.
Læs mere og tilmeld dig mødet 23. marts her.

Du kan også læse mere om, hvad aftalerne vil betyde for dig på dsr.dk/stem21