Vinterpakken på Regionens sygehuse forlænges i juni og juli

Efter grundige overvejelser har Kreds Sjælland valgt at tiltræde en aftale om forlængelse af Vinterpakken på Region Sjællands sygehuse i juni og juli – selv om kredsen fortsat finder det urimeligt, at flere hundrede sygeplejersker ikke får del i midlerne.

Oprettet: 08.06.2022

Region Sjælland har fortsat ikke brugt alle ”Vinterpakke-midlerne” og har derfor ønsket at forlænge den aktivitetsfremmende del af Vinterpakken, så den også gælder i juni og juli. Efter grundige og svære overvejelser har DSR Kreds Sjælland valgt at tiltræde aftalen på de foreslåede vilkår for juni og juli. Nedenfor kan du læse om forløbet og kredsens overvejelser.

Vinterpakken i april og maj
Da det i marts 2022 viste sig, at langt fra alle Vinterpakkemidlerne var brugt, ønskede Regionen at forlænge Vinterpakkens aktivitetsfremmende del for april og maj. Kreds Sjælland anmodede i den forbindelse to gange Regionen  om en forhandling  med et udspil om, at flere sygeplejersker med patientkontakt skulle omfattes. I praksis ville det handle om, at mange hundrede sygeplejersker, ansat på fx dialysen, i ambulatorier og på endoskopiafsnit kunne omfattes, når de tog vagter på de omfattede sengeafdelinger. Det afviste Region Sjælland imidlertid blankt – til trods for at der er store udfordringer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker på sygehusene. Derfor blev der ingen aftale for sygeplejerskerne i april og maj.

Vinterpakken i juni og juli
Da Regionen foreslog Vinterpakke-forlængelsen for juni og juli, var – og er – det fortsat vores holdning, at det ikke er OK at efterlade flere hundrede sygeplejersker på perronen. Overarbejde bør honoreres ens på de omfattede afdelinger. Kredsen kan dog ikke endnu engang se til, at Vinterpakke-midler ikke tilfalder sygeplejerskerne og har derfor i dag valgt at tiltræde aftalen om Vinterpakke-forlængelsen for juni og juli. Det har været en svær beslutning at tage. Der er derfor i dag sendt en mail til alle tillids- og fællestillidsrepræsentanter på sygehuse og senere i dag også en mail til alle regionalt ansatte sygeplejersker, hvor vi forklarer om baggrunden for vores beslutning og lægger op til mulighed for at holde medlemsmøder på arbejdspladserne.

Det er Vinterpakkens "Anden del af aftalen - Aktivitetsfremmende initiativer" for perioden 1. juni til 31. juli, der forlænges. Der ydes således aktivitetsbonus (100 kr./200 kr.), jf. Vinterpakkeaftalen af 17. december 2021. for juni og juli måned. Du kan se hele aftalen her:

Se aftalen her.