Kreds Sjælland havde succes på kongressen

Kredsbestyrelsen fremlagde fire beslutningsforslag på kongressen, som bl.a. havde fokus på sygeplejerskers arbejdsmiljø og løn.

Kreds Sjællands kredsbestyrelse mødtes med de øvrige kredsbestyrelser, delegerede fra Lederforeningen og SLS samt det centrale formandskab. Kredsbestyrelsen fremlagde fire beslutningsforslag på kongressen, som bl.a. havde fokus på sygeplejerskers arbejdsmiljø og løn. Alle forslagene blev enten vedtaget, lavet til en udtalelse eller fik et tilsagn om, at DSR vil arbejde videre med temaet i kongresperioden.

Kongressen er Dansk Sygeplejeråds øverste myndighed og mødes hvert andet år. På kongressen fastsættes retningen for DSRs arbejde de kommende to år. Kongressen, som slutter torsdag d. 12. maj, havde i år fokus på at skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor medarbejderne kan holde til at arbejde.