10,8 millioner til Holbæk Sygehus

På baggrund af en vedholdende indsats fra DSR Kreds Sjælland og de tillidsvalgte på Holbæk Sygehus valgte Region Sjællands forretningsudvalg på et ekstraordinært møde den 5. februar at tilføre 10,8 millioner til Holbæk Sygehus. Men hvad så nu?

Ved regionens ekstraordinære forretningsudvalgsmøde d. 5 februar blev det besluttet, at man vil tilføre Holbæk Sygehus 10,8 millioner. De 10,8 millioner er øremærket til ekstra sengepladser, som fordeler sig med seks pladser på ortopædkirurgisk afdeling, to ekstra pladser på akutafdelingen og fire såkaldte natsenge for medicinske patienter. Foruden sengepladserne skal der også ekstra læge- og plejepersonale til. Men løser det problemet?

Kredsformand Helle Dirksen
Kredsformand Helle Dirksen
Helle Dirksen udtaler: Løsningen handler ikke kun om at tilføre flere ressourcer, sengepladser og ansatte. Det handler også om, at man skal arbejde på at fastholde de medarbejdere, der allerede er på afdelingen. Samtidig skal man i en periode stoppe med indtaget af nye patienter. Det handler altså om mere og andet end ’bare’ at tilføre flere sengepladser, når man skal løse problemet med den overbelægning, man har kæmpet med i det seneste 1½ år. Grundlæggende må man på Holbæk Sygehus arbejde på, hvordan man kan genskabe et ordentligt arbejdsmiljø, så man kan formå at fastholde og rekrutterer medarbejderne.

 

 

Indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed og fralæggelseserklæring

Tildelingen af de ekstra midler til Holbæk Sygehus kom på baggrund af en langvarig og vedholdende indsats fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland og de tillidsvalgte på Holbæk Sygehus. I det seneste 1½ år har man gjort sygehusledelsen og Regionen opmærksomme på den uholdbare situation. I MED-udvalget, ved henvendelser til sygehusledelsen, til møder med regionspolitikerne og i alle andre relevante sammenhænge er der blevet talt højt om udfordringerne på Holbæk Sygehus og specielt på flere af de medicinske afdelinger. DSR Kreds Sjællands fællestillidsrepræsentanter gik sammen og sendte et fællesbrev til regionspolitikerne i maj 2017, hvor man endnu engang fortalte politikerne om den uholdbare situation, sygeplejerskerne oplever som ansatte i regionen. I november 2017 stod Dansk Sygeplejeråd og 10 andre faglige organisationer sammen om et fælles nødråb om forholdene på nogle af afdelingerne på Holbæk Sygehus. Men lige lidt skete der! Situationen blev gradvist forværret efterhånden som flere sygeplejersker sagde op på sygehuset, uden at nye blev ansat i deres sted. Meldingerne fra specielt flere af de medicinske afdelinger var så alarmerende, at Dansk Sygeplejeråd i samråd med de tillidsvalgte indberettede Holbæk Sygehus til Styrelsen for Patientsikkerhed og udarbejdede en fralæggelseserklæring (mere retvisende kaldt en bekymringsmail) til sygeplejerskerne. En fralæggelseserklæring, der er tiltænkt de ganske få tilfælde, hvor man som sygeplejerske er bekymret for, om man i sin pleje og behandling af patienterne kan leve op til den omhu og samvittighedsfuldhed, som man burde. Dertil hvis der også er bekymring for om ressourcesituationen har konsekvenser for patientsikkerheden.

Pengene kom – men hvad så nu?

Efter at det blev offentligt kendt, at Dansk Sygeplejeråd havde indberettet Holbæk Sygehus til Styrelsen for Patientsikkerhed, og at der var udarbejdet en fralæggelseserklæring, samledes Regionens forretningsudvalg til et ekstraordinært møde den 5. februar og besluttede her at give 11 millioner til Holbæk Sygehus. Udfordringen er nu, om hjælpen kan udmøntes i nogle permanente løsninger for medarbejderne. Det har vi i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland stort fokus på, og vi følger tæt, hvordan man fremadrettet vil gøre Holbæk Sygehus til en god arbejdsplads at være på. En arbejdsplads, hvor sygeplejersker og de andre sundhedsfaglige medarbejdere kan sikre den faglige forsvarlighed, og hvor trivsel og faglig udvikling igen får rum og plads.