Dejligt, at I ringer!

De nyuddannede sygeplejersker blev overraskede men også meget glade, da kredsens formandsgruppe ringede til dem: ”Det er da luksus, at I ringer – og det er dejligt at tale om ”at være sygeplejerske” med en uden for afdelingen, der alligevel også selv er sygeplejerske,” udbrød en spontant.

I januar 2018 kunne 108 nyuddannede sygeplejersker forlade Professionshøjskolen Absalon med eksamensbevis og autorisation som sygeplejerske i bagagen. Næsten alle havde fået job allerede, så da formandsgruppen den 24. maj 2018 ringede til alle disse nye sygeplejersker, for at høre, hvordan de havde fundet sig til rette i jobbet som sygeplejerske, havde de fleste allerede næsten 4 måneders joberfaring.

Engelsk telefonboks
Engelsk telefonboks
Formandsgruppen ringede til alle og fik kontakt med næsten halvdelen. Hvis telefonen ikke blev taget, blev der – hvis muligt – indtalt en besked om, at det var DSR Kreds Sjælland, der havde ringet – og der blev sagt, at kredsen ville sende en mail om baggrunden for opkaldet. Mailen blev sendt fredag den 1. juni.

Hvorfor ringer vi?

Vi ringer – ganske enkelt - for at høre, om de nyuddannede kolleger trives i jobbet som sygeplejerske, og for at give dem et godt indblik i, hvordan de kan bruge deres fagforening. Ideen med at ringe til nyuddannede kommer fra DJØF, der har oplevet stor tilfredshed med dette initiativ, og det er også vores klare indtryk, at telefonopkaldene bliver taget rigtig godt imod af de nyuddannede sygeplejersker her i Kreds Sjælland.

Når alt er nyt …

Når man er helt ny i jobbet som sygeplejerske, vil der selvfølgelig være rigtig meget, man skal forholde sig til. Det er et stort spring at overgå fra at være studerende til at være den sygeplejerske, der står med det faglige ansvar for et antal patienter, der jo hver især har store forventninger til ”deres” sygeplejerske. Der skal være styr på det sygeplejefaglige og det behandlingsmæssige inden for det konkrete speciale – det kræver for de fleste, at de igen må kaste sig over fagbøgerne. Der er også store krav til håndteringen af dokumentation – hvad enten vi taler om Sundhedsplatformen eller om de forskellige systemer, der anvendes i kommunalt regi.Dimittender Næstved forår 2018

Men ikke nok med det … man skal nemlig også helst have tjek på mødeplaner og på arbejdstidsaftalens regler, og man skal kunne forstå sin lønseddel, hvis der skal være en chance for, at man kan vurdere, om man får den rigtige løn. Der er med andre ord rigtig meget at sætte sig ind i.

Brug DSR til spørgsmål, sparring og smalltalk om jobbet

Heldigvis er der en del nyuddannede, der i forbindelse med at de søger og tilbydes job, ringer til kredsens faglige konsulenter for at få råd og vejledning. Der er da også en del nyuddannede, der fra første dag på jobbet spørger deres tillidsrepræsentant til råds om mødeplaner, afspadsering og hviletid mv. Men måske tænker ikke alle i en travl hverdag over, at man kan bruge både sin tillidsrepræsentant og kredsen til sparring. Og man behøver ikke at have et konkret spørgsmål om løn eller vilkår – måske har man bare brug for at vende en vanskelig situation på jobbet eller nogle overvejelser om, hvad der er op og ned på en sag om samarbejde, mødeplan, overarbejde, ferie osv.

Hvordan har de nyuddannede sygeplejersker det så?

Den korte version er, at langt de fleste har det godt og er blevet taget rigtigt godt imod på arbejdspladsen. En af de nyuddannede sygeplejersker var helt ærgerlig over, at der nu var to fridage i sigte: ”Jeg glæder mig bare SÅ meget til at komme på arbejde igen, for det er vildt godt og vildt spændende.”

Nogle af de nyuddannede havde gerne set, at der var brugt lidt mere tid på introduktion og faglig sparring – og enkelte havde desværre oplevet en ret dårlig start i et fortravlet og meget lidt lærende miljø.

En fællesnævner for alle var, de var rigtig glade for at blive ringet op: ”Det er da bare luksus, sådan at blive ringet op, ” sagde en, og fortsatte: ”Jeg har det supergodt, men det er dejligt at tale med nogen om det – nogen som selv har prøvet at stå der som helt ny i faget – og som tager sig tid til at lytte.”

Vi fortsætter med at ringeDimittender Slagelse forår 2018

I starten var opringningerne til de nyuddannede sygeplejersker et ”projekt”, men nu det blevet en del af kredsens praksis. I efteråret 2017 ringede formandsgruppen og et par af kredsens fællestillidsrepræsentanter også til medlemmer i aldersgruppen 30-39 år. I netop den aldersgruppe er der nemlig ofte meget pres på både arbejde, karriereudvikling og familieliv – og det kan gøre, at disse sygeplejersker helt glemmer at gøre brug af DSR – selv om vi jo lige præcis kan give masser af sparring på de typiske udfordringer. På sigt kunne det være et mål at ringe til alle medlemmer, men indtil vi eventuelt får sat det på skinner – så vil vi opfordre alle, der har brug for råd, vejledning, sparring – eller måske bare en ”snak” - til at ringe til enten de faglige konsulenter eller til kredsens politisk valgte, selvfølgelig lidt afhængigt af, hvad der er på spil.

Se kredsens kontaktoplysninger her.

Læs om løn og vilkår

Følg DSR Kreds Sjælland på Facebook: https://www.facebook.com/kredssjaelland/