Formanden: Kommunerne skal ind i kampen

Langt om længe har en specialuddannelse for de kommunalt ansatte sygeplejersker set dagens lys. Vi vil på det kraftigste opfordre kommunerne til at sende så mange sygeplejersker på uddannelsen som muligt – og selvfølgelig give dem de rammer og vilkår, der er nødvendige.

Glade specialuddannede sygeplejersker i borgernær sygepleje

På en råkold og grå tirsdag i december var jeg til dimission på Professionshøjskolen Absalon. Her blev det første hold fra specialuddannelsen i borgernær sygepleje fejret, og heldigvis var stemningen alt andet end grå. Luften var nemlig fyldt med glæde og drømme om, hvordan de 15 nyuddannede specialsygeplejersker vil bruge deres nye kompetencer. Og der er virkelig brug for dem derude; senest så vi i Sidsel Vinges rapport om kompleksiteten i den kommunale sygepleje - sort på hvidt - det foranderlige arbejdsliv, som kommunalt ansatte sygeplejersker står overfor. Opgaverne forandrer sig hele tiden, og kompleksiteten vokser og vokser. Vi véd, hvor altafgørende det er, at arbejdsgiver understøtter sygeplejerskernes muligheder for kompetenceudvikling – og her tænker vi både på økonomiske og tidsmæssige ressourcer. Og arbejdsgiverne får deres indsats tifold igen i form af de specialuddannede og topmotiverede sygeplejersker. Derfor er den nye specialuddannelse også en kæmpe gave til kommunerne. 14 af regionens kommuner har da også valgt at sende et antal sygeplejersker på uddannelse. Men helt ærligt, kære kommuner: Det kan I gøre meget bedre! Nu er muligheden der langt om længe – så grib den og send så mange sygeplejersker afsted på uddannelse som overhovedet muligt.

Du kan læse mere om specialuddannelsen i borgernær sygepleje og om den festlige dimission på kredsens hjemmeside og på Facebook.

Vi er slet ikke færdige med at udvikle Sundhedsplatformen”

Sundhedsplatformen blev evalueret i september. Næsten 50.000 medarbejdere på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden blev spurgt, og der kom 19.584 besvarelser. Undersøgelsen viser, at medarbejderne i Region Sjælland – der jo har haft Sundhedsplatformen i kortere tid – var lidt mindre tilfredse end medarbejderne i Hovedstaden. Ikke overraskende er det især overblikket over patientforløb, medicineringsprocessen og den kliniske dokumentation, der bør forbedres. 

Sundhedsplatformen er jo et system, og det skal tilpasse sig det arbejde som sygeplejerskerne udfører, så det understøtter det bedst muligt. Det er ikke sygeplejerskernes arbejde, der skal indrettes efter Sundhedsplatformen. Det er desværre ikke alle sygeplejerskers oplevelse, at det forholder sig sådan og derfor vil vi i DSR også til stadighed arbejde for, at den situation bliver ændret. Der er heldigvis også sygeplejersker, der har bedre oplevelser og det skal vi selvfølgelig også tage med i de videre drøftelser med region Sjælland.

Regionsrådsformand Heino Knudsen har udtalt, at man tydeligvis slet ikke er færdig med at udvikle og optimere Sundhedsplatformen. Han har derfor lovet, at der vil blive arbejdet på det, og at der i budgetterne for 2020 og frem er sat ressourcer af til det. Det er en udtalelse, som vi har skrevet os bag øret, og som vi vil holde regionen op på ved enhver given lejlighed.

Visioner og værdier for DSR til debatvision3

På vegne af Kreds Sjælland vil jeg sige en stor tak til de mange sygeplejersker, der deltog i efterårets Symposium på Musholm. I gik med stort engagement ind i debatten om, hvad der skal tegne Dansk Sygeplejeråd fremadrettet. Vi fik rigtig mange gode forslag og idéer, og vi fik et indblik i, hvad der optager jer. Det er altid spændende og givende at drøfte, hvad der er særligt ved vores virke som sygeplejersker og hvilken vej vores allesammens sygeplejeråd skal gå. Vi tager det hele med os i det videre arbejde med den nye vision for organisationen. Den næste tids arbejde med visionen vil nu foregå i kredsbestyrelsen, i hovedbestyrelsen og afslutningsvis på Dansk Sygeplejeråd kongres i maj 2020.  

Glædelig jul og godt nytår

Året er ved at rinde ud, og om lidt skal vi til at skrive 2020. Nye årstal skal man altid lige vænne sig til – men omvendt så er det jo ingenting i forhold til de mange nye opgaver, funktioner, retningslinjer, it-systemer osv., som vi alle i sundhedsvæsenet skal forholde os til hele tiden. Vi håber, at I for en stund kan glemme alt om Sundhedsplatform, Fællessprog, handleplaner og travlheden i hverdagen på jobbet, og at de ekstra fridage, der trods alt følger af de forestående helligdage, vil give jer mulighed for at hygge med familie og venner. Det vil forhåbentlig give fornyet energi til det arbejde og den profession, der hver dag giver så meget, selv om den fra tid til anden også trækker store veksler på jer.

På vegne af kredsbestyrelsen og kredskontoret vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Helle Dirksen

Kredsformand

kredsformand_helle_dirksen_2018