Formanden: Ytringsfriheden har stadig trange kår mange steder i sundhedsvæsenet

Nogle sygeplejersker frygter repressalier på deres arbejdsplads, hvis de ytrer sig om arbejdsforhold og patientsikkerhed. Det er ganske enkelt ikke i orden, for som offentligt ansat har man nemlig en særlig ret til at ytre sig.

Den 24. oktober var omkring 300 sygeplejersker og sygeplejestuderende samlet på Musholm ved Korsør, hvor vi valgte at sætte spot på ytringsfrihedens trange kår, som offentligt ansat. En problemstilling, der desværre stadig er højaktuel, det kan vi bl.a. se i en undersøgelse fra 2019 hvor 34 procent af de adspurgte medlemmer, kunne fortælle, at de indenfor det seneste år har oplevet kritisable forhold, som offentligheden burde have kendskab til, men som de ikke har fortalt offentligheden om.

Flere deltagere på symposiet gav da også eksempler fra deres hverdag, og det er ganske enkelt rystende, at der på nogle arbejdspladser sættes begrænsninger for det frie ord.
Læs mere om, hvordan aftenen forløb og de mange spændende indlæg på symposiet her.

Hvis du har lyst til at blande dig i den sundhedspolitiske debat og blive skarpere i din kommunikation, så kan du tage en meningsdanneruddannelse, som kredsen udbyder i det nye år.
Læs mere om uddannelsen, og om hvordan du kan ansøge om en plads her.

 

Fokus på de sjællandske kommuner

Formandsgruppen har i løbet af året været på ”borgmesterrunde”. Hvert år inviterer vi nemlig os selv på besøg hos borgmestrene i vores 17 kommuner. Stort set alle kommuner har takket ja i år, og det er godt, for møderne giver os god lejlighed til at få sat sygeplejen på dagsordenen. I år har vi blandt andet slået et slag for de nye uddannelsesmuligheder, der specifikt retter sig mod kommunalt ansatte sygeplejersker. Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er kommet ret godt fra start. Der er to hold med 19 sygeplejersker på hvert hold i gang, og 12 ud af regionens 17 kommuner er repræsenteret.

Det går mere trægt med uddannelsen til Advanced Practice Nurse (APN). Så vidt vi véd, har ingen kommuner prioriteret at understøtte sygeplejersker, der er gået i gang med den toårige kandidatuddannelse. Enkelte sygeplejersker er gået i gang på eget initiativ, men når vi mødes med borgmestrene, gør vi, hvad vi kan, for at informere om værdien af – og behovet for – at sikre kompetenceudvikling af sygeplejerskerne for at matche de komplekse sygeplejefaglige udfordringer, der bliver flere og flere af i kommunerne. Og samtidig opfordrer vi til, at kommunerne gør en fokuseret indsats for at fastholde og rekruttere sygeplejersker. For der er #AltForFåSygeplejersker i kommunerne.

 

Vi følger udviklingen i Region Sjælland tæt

Region Sjælland besluttede i deres budgetaftale for 2019, at regionen ville etablere et internt vikarkorps for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. En beslutning, som vi i Dansk Region SjællandSygeplejeråd har bakket op om. I de seneste år har udgifterne til eksterne vikarbureauer eksploderet på regionens budget, og det er jo midler, der i sidste ende går fra den almindelige drift. Derfor giver det rigtig god mening for både medarbejdere og patienter, at man nu har et internt vikarkorps.

Vikarkorpset blev sat i søen den 1. oktober 2019, og det betyder, at der på regionens arbejdspladser indenfor det somatiske område og i psykiatrien ikke må bruges eksterne vikarer fra den dato. Kredsen har været i kontinuerlige drøftelser med såvel politikere som administrationen i Region Sjælland om, hvordan etableringen af det interne vikarkorps ville kunne ske uden at medføre en yderligere belastning for de fastansatte sygeplejersker. For nuværende forlyder det fra regionen, at det går stille og roligt fremad med at rekruttere sygeplejersker til vikarkorpset. Man er dog ikke i hus endnu, og det gør, at arbejdspresset for sygeplejerskerne på nogle afdelinger er urimeligt stort. Vi hører om dagligt mer- og overarbejde, pålægning af vagter og mange FEA-vagter (frivilligt ekstra arbejde). Det er ganske enkelt ikke holdbart for patienterne, sygeplejerskerne eller regionen.

Vi er bekymrede for, om de fastansatte sygeplejersker kan og vil holde til dette. Og regionen har ikke råd til at miste flere fastansatte sygeplejersker. Det gælder om at holde på dem, der allerede er der, og dertil gerne få flere ansat i faste stillinger. Derfor fortsætter vi vores dialog med politikere og administration for at ændre den aktuelle og pressede situation, så der kan blive skabt lys for enden af tunnelen til gavn for alle.

Det er ikke kun i forbindelse med vikarkorpset, at vi har drøftelser med regionen. Vi har sammen med medlemmer og tillidsvalgte gennem flere år sat dagsordenen om #AltForFåSygeplejersker i flere forskellige sammenhænge, og vi kan se af den regionale budgetaftale, at politikerne har lyttet og har afsat midler til forskellige formål, som gerne skal medvirke til at kunne fastholde og rekruttere sygeplejersker. Med andre ord er det lykkedes at sætte aftryk, men aftryk gør det ikke alene. Foran regionen står et arbejde med at få omsat de gode intentioner til konkrete handlinger, som sygeplejerskerne forhåbentlig kan mærke positivt i deres hverdag.

Det politiske pres skal lægges kontinuerligt, og det er et langt, sejt træk, som vi i formandsgruppen fortsætter, da det er afgørende af hensyn til patienter, borgere og ikke mindst medarbejderne.

De varmeste efterårshilsener
Helle Dirksen, kredsformand

kredsformand_helle_dirksen_2018