Formandens Puls

De sjællandske sygeplejerskers arbejdsvilkår har i den grad været i mediernes søgelys i de seneste uger: Næsten hver anden sygeplejerske har oplevet fejl i deres lønsedler; presset arbejdsmiljø har medført påbud fra Arbejdstilsynet nogle steder, blandt andet på intensivafdelingen på Universitetshospital Sjælland, Køge; sygeplejersker tør ikke ytre sig om kritisable forhold – og så har Region Sjælland rekord i sygeplejerskemangel. DSR Kreds Sjælland er i dialog med både Jens Stenbæk og de berørte fællestillidsrepræsentanter. God fornøjelse med dette nummer af PULS.

Kære medlem af Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland

En undersøgelse har vist, at helt op til halvdelen af sygeplejerskerne i Region Sjælland har fejl på deres lønsedler. Derfor er det rigtigt vigtigt, at du husker at tjekke din lønseddel igennem, for at sikre dig, at du ikke bliver snydt for løn. I dette nummer af PULS kan du læse nogle eksempler på, at det kan betale sig at tjekke sin lønseddel. Hvis du synes, det er svært, kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant eller kredskontoret.

Du har måske bemærket, at der i den seneste tid har været meget fokus på sygeplejerskernes arbejdsmiljø. Der har været flere skriverier i medierne om både Universitetshospital Sjælland, Køge og Psykiatrisygehuset i Slagelse. I kredsen er vi meget optagede af at sikre et godt arbejdsmiljø på sygeplejerskernes arbejdspladser. Derfor har vi også været i dialog med regionsrådsformand Jens Stenbæk og har haft tæt kontakt til vores fællestillidsrepræsentanter på de berørte sygehuse.

I Region Sjælland har Regionsrådet stort fokus på, at der kan rekrutteres sygeplejersker til regionens arbejdspladser. Vi har over for regionen påpeget, at hvis det skal lykkes, skal det sikres, at der både er et godt arbejdsmiljø, en konkurrencedygtig løn og ikke mindst muligheden for, at sygeplejerskerne kan udvikle sig fagligt.

Mens det på nogle afdelinger halter med både arbejdsmiljøet, lønnen og faglige udviklingsmuligheder, er der heldigvis afdelinger, hvor ledelse og medarbejdere sammen formår at få de tre ting til at gå op i en højere enhed til glæde for både patienter og personale. Vi har aftalt med Region Sjælland, at vi i fællesskab skal blive bedre til at sprede de gode historier om velfungerende afdelinger. Håbet er, at eksemplerne kan virke som inspiration for andre afdelinger, og at det kan tiltrække sygeplejersker, der ellers ikke ville søge til regionen.

Hvis du mener, at din arbejdsplads går foran med et godt eksempel, må du meget gerne kontakte kredsen, så vi kan dele den gode historie.

Som du også kan læse i det nyeste nummer af Sygeplejersken, som du får ind af døren i disse dage, oplever flere sygeplejersker, at deres ytringsfrihed er presset. I Dansk Sygeplejeråd har vi stort fokus på, at medlemmerne kan sige deres mening i den offentlige debat. Hvis du har oplevet negative reaktioner fra fx din ledelse i forbindelse med, at du har ytret dig offentligt, er du meget velkommen til at kontakte kredsen.

Med venlig hilsen
Helle Dirksen