Formandens PULS

I dette PULS nr. 4 kan du læse om nye faglige initiativer på Slagelse Sygehus og i Roskilde Kommune og desværre også om store besparelser i Holbæk Kommune. Bliv opdateret på reglerne for at arbejde jul og nytår og hvad du gør, hvis vejret driller.

Kære medlem

Hvis du læser Sygeplejersken eller følger med på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside og Facebook-side, har du formentlig allerede opdaget, at der i øjeblikket foregår noget anderledes i Dansk Sygeplejeråd. Gennem det seneste halve år har vi nemlig været i gang med et stort organisationsudviklingsprojekt, ”Sammen om DSR”, hvor vi kigger Dansk Sygeplejeråd efter i sømmene. Projektet løber frem til juni 2017. Det er målet, at Dansk Sygeplejeråd gennem forskellige aktiviteter får input til, hvordan vi kan forbedre organisationen.

Når jeg benytter lejligheden her til at nævne organisationsudviklingsprojektet, selv om du sikkert allerede har læst om det, er det, fordi vi i Kredsbestyrelsen er stolte over, at vi er en del af en organisation, der tør og vil gå nye veje for at skabe mere værdi for medlemmerne, men også fordi det er to medlemmer fra Kredsbestyrelsen i Kreds Sjælland, som på kongressen har fremsat forslag om at udvikle organisationen.

Holbæk Kommune nedlagde i starten af november 120 stillinger på ældre- og omsorgsområdet, og alt i alt blev 300 stillinger nedlagt. Det skete, fordi kommunen skulle spare mere end 200 millioner kr. for at få budgettet til at hænge sammen. Heldigvis blev kun tre sygeplejersker direkte berørt, men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at nedskæringerne vil kunne mærkes for både de tilbageværende kollegaer – og i særdeleshed for borgerne. Eksemplet fra Holbæk Kommune er ekstremt, men vi ser desværre, at arbejdsmiljøet i mange kommuner bliver mere og mere presset – ikke nødvendigvis fordi kommunerne sparer, men fordi eventuelle investeringer sjældent står mål med det voksende antal ældre. Det er en rigtig kedelig tendens, som vi gennem dialog med både ledelser og politikere forsøger at ændre.

I det foregående nummer af PULS gjorde jeg opmærksom på, at det er vigtigt, at man tjekker sin lønseddel, fordi undersøgelser har vist, at der er fejl i ca. halvdelen af dem. Det har flere af jer gjort - og med gode resultater. Eksempelvis kan jeg nævne, at det for et medlem, der er ansat i psykiatrien, viste sig at være en virkelig god prioritering. Hun opdagede nemlig, at hun gennem 4½ år havde været indplaceret på et forkert løntrin. Derfor får hun nu 52.359 kr. efterbetalt, ligesom hendes fremadrettede løn selvfølgelig er blevet reguleret til det korrekte løntrin. Jeg kan derfor ikke opfordre nok til, at du løbende tjekker din lønseddel. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør, kan du læse vejledningen i PULS nr. 3, 2016, eller du kan kontakte din tillidsrepræsentant.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Kredsformand Helle Dirksen

På vegne af Kredsbestyrelsen

Helle Dirksen
Kredsformand