Hver anden sygeplejerske har fejl i sin lønseddel. Er du én af dem?

Det kan rigtig godt betale sig at tjekke sin lønseddel. En undersøgelse gennemført af DSR Analyse viser nemlig, at knap hver anden sygeplejerske i Region Sjælland oplever fejl i sin lønseddel i løbet af et år. Har du tjek på din lønseddel?

Næsten hver anden sygeplejerske har fejl i sin lønseddel. Er du én af dem?

Det kan rigtig godt betale sig at tjekke sin lønseddel. En undersøgelse gennemført af DSR Analyse viser nemlig, at 48 pct. af de sygeplejersker, der arbejder på en arbejdsplads beliggende i Region Sjælland, har oplevet fejl i lønsedlen inden for det seneste år. Har du tjek på din lønseddel?

Tusindvis af kroner til sygeplejerskerne

Både tillidsrepræsentanter og de faglige konsulenter i Kreds Sjælland hjælper hvert år mange sygeplejersker med at tjekke deres lønsedler og rette op på eventuelle fejl. Det sker, enten fordi sygeplejerskerne henvender sig, fordi de selv har en mistanke om, at der er fejl i deres løn, eller fordi tillidsrepræsentanten eller kredsen tjekker lønsedler i forbindelse med et generelt løntjek, eller når der sker forhandling af løn ved jobskifte eller ved forhandling af lokal løn.

Der kan ske fejl i lønsammensætningen allerede ved ansættelsen. Måske er beregningen af anciennitet forkert, så sygeplejersken bliver placeret på et for lavt løntrin. Der kan også være glemt et tillæg for fx specialuddannelse eller et lokalt aftalt løntillæg.
Tjek af lønsedler og lønaftaler sikrer hvert år sygeplejersker tusindvis af kroner. Det giver derfor rigtig god mening, at DSR (tillidsrepræsentant eller kreds) tjekker din lønaftale, når du får nyt job og tjekker din lønseddel, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du får den rigtige løn.

Nedenfor er en række eksempler på, at sygeplejersker har fået efterbetalt penge, som de havde krav på - men som de ikke havde fået.

Fik efterbetalt knap 19.000 kr. efter TR’s løntjek

penge

En tillidsrepræsentant tjekkede sine medlemmers lønseddel og fandt ud af, at en sygeplejerske igennem ca. 2 år - ved en fejl - ikke havde fået et tillæg, som hun var berettiget til. Tillidsrepræsentanten rettede henvendelse til ledelsen og HR-afdelingen. Sygeplejersken fik efterbetalt knap 19.000 kr. inkl. påløbne renter og fik fremadrettet det månedlige tillæg på lidt over 700 kr.

 

Arbejdsgiver sagde nej – men sygeplejersken fik sine 8.539 kr.

Lønseddel

En sygeplejerske var ansat i et vikariat på fire måneder. Der var en del søgnehelligdage i perioden for vikariatet, men da vikariatet udløb blev sygeplejersken opmærksom på, at der var nogle ikke afholdte FO-dage på den sidste saldoopgørelse. Da hun bad lønkontoret om at få disse dage udbetalt, fordi hun jo ikke kunne afholde dem, fik hun et blankt nej. Hun rettede henvendelse til kredsen, der gik ind i sagen.
Sygeplejersken fik herefter udbetalt 8.539 kr., svarende til FO-dagene tillagt 50 pct. i overarbejde.

 

Byretten enig med DSR: Sygeplejerske skulle ikke tilbagebetale 22.000 kr.

En regionalt ansat sygeplejerske havde bedt HR-afdelingen om en frivillig pensionsindbetaling, så der hver måned blev overført 1.000 kr. af hendes løn til ekstra indbetaling til pensionskassen PKA. Da sygeplejersken efter knap 2 år ønskede at stoppe ordningen, opdagede HR-afdelingen, at de havde indbetalt det aftalte beløb til PKA men havde glemt at trække hende i løn. Regionen stillede derfor krav om tilbagebetaling af 22.000 kr.

At lov følge

Kredsen gik ind i sagen og gjorde gældende, at medlemmet havde været i god tro i sagen. Dels fordi det fremgik af lønsedlen, at der var indsat pension til PKA, og dels fordi hendes løn havde været varierende, så det ikke havde været til at gennemskue, at der ikke var blevet reduceret i lønnen. Regionen fastholdt, at sygeplejersken skulle tilbagebetale pengene. DSR valgte derfor at køre sagen i byretten via advokat - og vandt sagen. Sygeplejersken skal derfor ikke betale noget til regionen, og regionen skal betale en del af sagens omkostninger.

 

Får du den rigtige løn?

I ugerne 43-46 har Dansk Sygeplejeråd i samarbejde med LO og FTF en kampagne, der sætter fokus på løntjek. I den forbindelse er der både på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside og i fagbladet Sygeplejersken (blad nr. 12, der udkommer i uge 42) hjælp at hente, hvis du selv vil tjekke din løn og din lønseddel.

Få hjælp til selv at tjekke din lønseddel her.
Hvis du har spørgsmål til din lønseddel, kan du til enhver tid spørge din tillidsrepræsentant eller kredsen.

Også værd at vide…

På Kreds Sjællands hjemmeside kan du læse om dine rettigheder og muligheder i forhold til løn. Læs mere her om blandt andet:

Vidste du…. om løn under ferie, sygdom og barsel.

Vidste du… om feriepenge.

Vidste du… om for meget udbetalt løn.