Leder ved kredsformand Helle Dirksen

Udfordringer er der mange af i en sygeplejerskes arbejdsliv, og det kan virke uoverskueligt, hvis man står med det alene. Derfor er det vigtigt, at vi finder styrke i fællesskabet og sammen kæmper for de nødvendige forandringer.

På den ene side, så står sygeplejersker øverst på mange arbejdspladsers ønskesedler lige for tiden. Der mangler nemlig p.t. over 4.000 sygeplejersker i Danmark – og i 2025 vil dette tal stige til omkring 6.600. Vores kreds er et af de områder, der mangler allerflest sygeplejersker. Både Region Sjælland og mange af vores kommuner har da også jævnligt jobannoncer, hvor budskabet slet og ret er: Søg, søg, søg – vi mangler dig og din faglige ekspertise. Der er ikke altid ansøgningsfrister – nej, du opfordres til at søge, og så vil der løbende være samtaler. Og du kan måske endda selv vælge antal timer pr. uge, og om du vil have dag-, aften- eller nattevagter osv. osv. Ja, der loves grønne skove – men som oftest desværre ikke så meget ”guld”!

På den anden side, så står Region Sjælland over for en virkelig barsk sparerunde. Sjællands Universitetshospital skal nedskære med mere end 350 stillinger. En del opsigelser kan afværges, fordi der allerede er over 100 vakante stillinger – men helt ærligt: Hvad sker der lige i sundhedsvæsenets politiske prioriteringer?

Der er blevet postet millioner af kroner i et nyt IT-system i Region Sjælland, Sundhedsplatformen - hvis nogen skulle være i tvivl. I disse tider skal alt og alle jo bedømmes, vejes og vurderes, og Sundhedsplatform logoSundhedsplatformen kan desværre højst få en middelkarakter, med pil ned. Nogle sygeplejersker har fået en nemmere hverdag, men mange oplever at blive bundet til computerskærmen, fordi der skal dokumenteres flere forskellige steder. Det er simpelthen ikke godt nok.

I en del kommuner har der også været udfordringer med at indføre nye IT-systemer. Men kære arbejdsgiver, så spørg dog dem, der hver dag arbejder med patienter, borgere og dokumentation! Og gør det vel at mærke, før der indkøbes nye, dyre, ”smarte” systemer, der oprindeligt var tiltænkt andre arbejdsområder end sundhedsvæsenet, og som eksempelvis derfor ikke kan rumme medicinmoduler og fritekst, og som gør, at mange oplever, at IT-systemerne former sygeplejerskernes arbejde – selv om det burde og skal være omvendt!

Der bliver også brugt rigtig mange penge til vikarer på nogle arbejdspladser – dels på grund af ubesatte stillinger, og dels fordi det faste personale ikke kan overkomme at tage alle de ekstra vagter, der er brug for at få dækket. Men hvorfor tilbyder man ikke fastansatte sygeplejersker vilkår, der matcher den løn, som man – glad og gerne – giver til de vikarer, der i den grad er med til at få det hele til at hænge sammen men som samtidig har nogle klart mere usikre ansættelsesvilkår end fastansatte sygeplejersker?

Mange steder – og det gælder både i regionen og i kommunerne – er der et så presset arbejdsmiljø, at sygeplejersker den ene dag efter den anden vælger at møde lidt før eller at blive lidt længere. Ofte bliver ”lidt før” og ”lidt længere” ikke registreret. Det bliver til såkaldt ukompenseret arbejde, og samlet set kan disse ”mange bække små” skjule behovet for flere sygeplejersker på en arbejdsplads. Faktisk er det hver tredje sygeplejerske, der hver eneste uge arbejder 43 minutter gratis. Vi vil derfor på dette års generalforsamling sætte fokus på ”Stop gratis-arbejde”. Vi vil gerne understrege, at det selvfølgelig er arbejdsgivers ansvar at sikre, at den enkelte sygeplejerske ikke oplever, at det er nødvendigt at ”arbejde gratis” for at yde en sygepleje, som hun/han kan stå inde for. Det må aldrig være den enkelte sygeplejerskes lod at stå i den situation.

Kontakt osMen hvordan kommer vi så videre for at sikre bedre vilkår for sygeplejersker – og for patienter og borgere? For det første, så har vi i DSR Kreds Sjælland brug for at høre fra dig, hvis du oplever vilkår, som vi skal kende til – og gøre noget ved. Husk altid at inddrage din tillidsrepræsentant, hvis muligt. For det andet så arbejder vi hele tiden på at få de lokale politikere i tale: Vi er på pletten ved regionsrådsmøder, hvor vi stiller de ”frække” spørgsmål. Vi har her i efteråret inviteret os selv til møder med regionens 17 borgmestre, og vi er forberedt til tænderne til alle møder. Derudover er vi jævnligt – på opfordring fra vores tillidsrepræsentanter – til såkaldte faglige drøftelser på arbejdspladserne, hvor alle forhold af relevans for vores medlemmer bliver drøftet.

Vi har helt klart brug for dig for at komme videre, for kun sammen kan vi skabe forandring.  I foråret fik vi efter lange forhandlinger en overenskomst i hus, og DU må meget gerne hjælpe os med det allervigtigste: At overholde overenskomst, arbejdstidsaftale og alle de øvrige aftaler, for kun ved at værne om det, som vi har opnået – og som det på nogle områder holdt hårdt at få igennem – kan vi passe på os selv og hinanden og kan sammen skabe fællesskaber på den enkelte arbejdsplads. Og hvorfor så det? Fordi de færreste byrder er helt så tunge, hvis vi løfter i flok – og det må vi aldrig glemme!

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til generalforsamlingen – og til alle de spændende faglige arrangementer, som vi løbende tilbyder.

De varmeste hilsener fra

Helle Dirksen
kredsformand