Nej, jeg skal da ikke videreuddanne mig …

Som nyuddannet sygeplejerske havde Stine ikke planer om at tage en videreuddannelse, men allerede 4 år senere var hun i gang med uddannelsen til cand.scient.san. Stine er nu fagkonsulent i en kommune – og hun er vild med det!

Da Stine var nyuddannet sygeplejerske blev hun spurgt, om hun havde planer om at videreuddanne sig. Det mente hun ikke, for der var masser af udvikling i arbejdet som sygeplejerske. Alligevel gik der kun godt 4 år, før Stine var i gang med en kandidatuddannelse …

Stine fortæller:
”Efter 1½ år på to forskellige sengeafdelinger blev jeg ansat på dialyseafdelingen. Det var et fantastisk speciale med meget kompleks sygepleje. Der var derfor også et stort behov for faglig udvikling. Jeg blev mere og mere interesseret i arbejdet med at udvikle praksis og deltog blandt andet i at gøre D4-systemet klar, så der kunne blive foretaget interne og eksterne surveys. Jeg deltog også i udarbejdelse af instrukser, så vi kunne sikre en evidensbaseret praksis. Og det gjorde, at jeg begyndte at få et brændende ønske om at kunne udvikle mig selv og udvikle sygeplejen.”

En fantastisk rejse førte Stine til Odsherred Kommune

Stine undersøgte de forskellige uddannelsesmuligheder, og valget faldt på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san. Og her startede en fantastisk rejse for Stine med fokus på både personlig og faglig udvikling. Uddannelsen kvalificerer til mange forskellige jobtyper. Stines første job var som sundhedsfaglig koordinator i Odsherred Kommune:

Stine og SSA planlægger næste uge
Stine og SSA planlægger næste uge
Stine fortæller:
”Jeg skulle i samarbejde med andre faggrupper og på tværs af kommunegrænser være med til at udforme kommunale patientuddannelser ud fra Sundhedsaftalerne inden for områderne KOL, diabetes, hjertesygdomme, kræft og hjerneskade. Uddannelserne var organiseret, så borgerne både fik undervisning i at leve med den konkrete sygdom og fik træning. Desværre kom der besparelser i kommunen, som betød, at man valgte at nedlægge stillingen.”

Prøvede også kræfter med ledelse
Undervejs i uddannelsen til cand.scient.san. har man mulighed for at vælge et valgfag. Stine havde valgt ledelse og søgte derfor job som teamleder i Odsherred Kommune. Efter et år som teamleder – og et år på barsel – var det alligevel det udviklingsmæssige område, der trak i Stine; hun søgte derfor job som fagkonsulent i hjemmeplejen – stadig i Odsherred Kommune.

Udviklingsopgaverne trak mest i Stine
Stine fortæller om jobbet som fagkonsulent:
”Det er mit ansvar at sikre den faglige sparring for social- og sundhedsassistenter ved de uddelegerede sundhedslovsydelser. Jeg skal også stå for oplæring ude i borgernes hjem og for klargøring til tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og har rigtig mange undervisningsopgaver. I det hele taget er det et job med mange slags opgaver – det er mangfoldigt, både hvad angår kompleksitet og forskellighed. Og det er lige mig!”

Hvad er næste skridt?
Redaktionen spurgte Stine, hvad hun ser som mulige fremtidsperspektiver eller visioner. Til det svarer Stine:
”Det er svært at sige, hvad fremtiden kan byde på. Men kandidatuddannelsen har givet mulighed for en masse spændende retninger, som jeg kan vælge. Mine største interesser ligger indenfor ledelse, udvikling af praksis og undervisning. Den stilling, jeg varetager i dag, er jeg meget glad for. Den giver en masse med i bagagen inden for udvikling. Men i det hele taget: At tage kandidaten har været en rejse - en spændende rejse både personligt og karrieremæssigt.”

 

Er karriere noget for dig?

Karriereudvikling er en kontinuerlig, livslang proces, der løbende skal søge at forbedre match mellem dine kompetencer og de arbejdsopgaver, du står overfor. Har du brug for sparring og inspiration til DIN karriereudvikling, så book en karrieresamtale.

Book en karrieresamtale
Hvis du er medlem af både DSR og Din Sundhedsfaglige A-kasse, DSA, så kan du få personlig sparring på dine karrieremuligheder. Karrieresamtaler er et tilbud til dig, der er i arbejde eller har 3 måneder tilbage af din sygeplejerskeuddannelse.

Hvilke samtaler har du mulighed for?

Du kan frit booke en karrieresamtale om:

  • efter- og videreuddannelse
  • jobskifte
  • karriereafklaring.

Læs om de 3 typer af karrieresamtaler på DSR’s hjemmeside.

Alle samtaler foregår pr telefon.