Formandens PULS

Erantis og vintergæk har endnu engang trodset vinterkulden og minder os om, at foråret er lige om hjørnet. Forårsblomsterne véd fra år til år, hvad de skal – og hvornår. Helt så enkelt er det ikke for medarbejderne i sundhedsvæsenet!

Kære medlem

Erantis og vintergæk har endnu engang trodset vinterkulden og minder os om, at foråret er lige om hjørnet. Forårsblomsterne véd fra år til år, hvad de skal – og hvornår. Helt så enkelt er det ikke for medarbejderne i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er hele tiden i bevægelse, så det kan være svært at vide, hvad der er i vente – og hvornår.

Senest er sygehusplanen, som ellers blev vedtaget i 2009, og som efterfølgende er blevet fremrykket, igen taget op til drøftelse af nogle lokale politikere. Både i Roskilde og i Næstved vil der politisk blive kæmpet for, at de lokale sygehuse skal kunne modtage akutte patienter, hvis der mangler plads på det kommende supersygehus i Køge. Hvad der sker – og hvornår – det kan det være svært at spå om.

I kommunerne mærkes det tydeligt, at patienter fra såvel somatiske som psykiatriske sygehuse ofte udskrives, før de er helt klar til det. Det lægger pres på hjemmesygeplejen, da det både kræver mere tid og ofte også nye faglige kompetencer at tage imod borgere med meget komplekse plejebehov. Heldigvis ser det ud til, at Dansk Sygeplejeråds vedholdende argumentation for etablering af formaliserede videreuddannelsesmuligheder for hjemmesygeplejersker har båret frugt: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har nemlig taget initiativ til at etablere en specialuddannelse til sygeplejersker målrettet det nære sundhedsvæsen. Det store spørgsmål er så bare, hvornår uddannelsen helt konkret bliver udbudt.

I Dansk Sygeplejeråd er der for øjeblikket fokus på at samle trådene fra de mange projekter, tiltag og input til DSR’s organisationsudviklingsprojekt ”SAMMEN OM DSR”. Forslag og idéer drøftes lokalt og skal derefter behandles på en ekstraordinær kongres den 21.-22. juni. Det bliver en spændende proces, som forhåbentlig vil gøre Dansk Sygeplejeråd til en endnu stærkere og endnu mere synlig og nærværende organisation.

Her i Kreds Sjælland har vi mange politiske aktiviteter: Vi har blandt andet en del drøftelser med lokale politikere, og vi giver indspark – såvel efterspurgte som ikke efterspurgte – både til regionale og kommunale politikere. Alt sammen med det formål at sikre og helst også forbedre sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår – bredt betragtet.

Vi har også taget hul på forårets faglige arrangementer, og jeg vil gerne slå et slag for vores fagdag den 18. maj. Dagen indledes med et oplæg ved professor MSO Bibi Hølge-Hazelton om forsknings- og udviklingskultur på Sjællands Universitetshospital, herunder status og perspektiver for klinisk sygepleje såvel regionalt som kommunalt. Dernæst vil der være en række workshops om forskellige faglige områder. Som afslutning på dagen får vi en indføring i ”Papmaché-reglen og andre glimrende leveregler fra livets lovsamling” ved Hella Joof. Læs mere om fagdagen på vores hjemmeside www.dsr.dk/sjaelland, hvor du også kan tilmelde dig både fagdagen og de øvrige faglige arrangementer.

God læselyst – og god påske, når vi kommer dertil.

Kredsformand Helle Dirksen
Kredsformand Helle Dirksen
På vegne af Kredsbestyrelsen

Helle Dirksen
kredsformand